Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBAE205 Türkiye' nin Fiziki Coğrafyası 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin; Türkiye’nin fiziki coğrafya özelliklerini ve temel kavramları bilmesi, fiziki coğrafya bakımından Türkiye’yi ve koşullarını-potansiyelini değerlendirmesi, Türkiye'nin fiziki coğrafyasından kaynaklanan sorunlar, sebepleri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olması ve fiziki coğrafya koşullarının sağladığı olanaklarını kavraması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Nevin Özdemir

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şahin, C. (2005) Türkiye Fiziki Coğrafyası, Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara. Akengin. H, Dölek. İ. (2015) Türkiye Fiziki Coğrafyası, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. Atalay, İ.(2000) Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Ege Üniv. Yayınları. İzmir. Yazıcı, H., Koca, N. (2014) Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında Türkiye’nin jeolojik yapısı, Jeomorfolojik özellikleri, İklim özellikleri, Akarsu, Göl ve Denizleri, Toprakları, oluşum koşulları, özellikleri ve korunması, Türkiye’nin doğal bitki örtüsü, Doğal hayvan toplulukları ve Türkiye’de etkili olan doğal afetler ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 2 5 10
10 Tartışma 1 1 1
11 Soru-Yanıt 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 TÜRKİYE’NİN JEOLOJİK YAPISI 1_Türkiyenin Jeolojik Özellikleri.mp4
1_Türkiyenin Jeolojik Özellikleri (1).pdf
2 TÜRKİYE’NİN JEOMORFOLOJİK GELİŞİMİ, TEKTONİK TOPOĞRAFYASI 2_Türkiyenin Jeomorfolojik Özellikleri.mp4
2_Türkiyenin Jeomorfolojik Özellikleri.pdf
3 AKARSU TOPOĞRAFYASI, VOLKAN TOPOĞRAFYASI 3_Akarsu Topografyası.mp4
3_Akarsu Topografyası .pdf
4 KARSTİK TOPOĞRAFYA, BUZUL TOPOĞRAFYASI, KIYI TOPOĞRAFYASI, 4_Karstik Topografya.mp4
4_Karstik Topografya.pdf
5 TÜRKİYE’NİN İKLİM ÖZELLİKLERİ, TÜRKİYE’NİN İKLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, KÜRESEL, BÖLGESEL VE YEREL FAKTÖRLER 5_Türkiyenin İklimi.pdf
5_Türkiyenin İklimi.mp4
6 TÜRKİYE’NİN İKLİM ÖZELLİKLERİ, TÜRKİYE’NİN İKLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, KÜRESEL, BÖLGESEL VE YEREL FAKTÖRLER 5_Türkiyenin İklimi.pdf
5_Türkiyenin İklimi.mp4
7 TÜRKİYE’DE İKLİM ELEMANLARI, TÜRKİYE’DEKİ İKLİM TİPLERİ 6_Türkiye’de İklim Elemanları.mp4
6_Türkiye’de İklim Elemanları.pdf
8 TÜRKİYE’DE İKLİM ELEMANLARI, TÜRKİYE’DEKİ İKLİM TİPLERİ 6_ Türkiye İklim Tipleri.mp4
6_Türkiye’de İklim Elemanları.pdf
9 ARA SINAV HAFTASI
10 TÜRKİYE’NİN HİDROGRAFİK ÖZELLİKLERİ, TÜRKİYE’NİN AKARSULARI, TÜRKİYE’NİN GÖLLERİ 7_Türkiyenin Hidrografik Özellikleri.pdf
TFC HİDROGRAFYA.mp4
11 TÜRKİYE’NİN HİDROGRAFİK ÖZELLİKLERİ, TÜRKİYE’NİN AKARSULARI, TÜRKİYE’NİN GÖLLERİ 7_Türkiyenin Hidrografik Özellikleri.pdf
TFC HİDROGRAFYA_2.mp4
12 TÜRKİYE’ NİN TOPRAKLARI, TÜRKİYE’DE TOPRAK OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER, TÜRKİYE’DEKİ TOPRAK TİPLERİ TFC_ yeraltısuları.mp4
8_Türkiyenin Yer Altı Suları ve Kaynakları.pdf
13 TÜRKİYE’ NİN TOPRAKLARI, TÜRKİYE’DE TOPRAK OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER, TÜRKİYE’DEKİ TOPRAK TİPLERİ 10_Türkiyedeki Toprak Tipleri.pdf
TFC_AVYS toprak.mp4
14 TÜRKİYE'NİN BİTKİ COĞRAFYASI, TÜRKİYE'DE DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, TÜRKİYE’DE DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ 11_Türkiyenin Doğal Bitki Örtüsü.pdf
12_Dünya Bitki Florası.pdf
15 TÜRKİYE'NİN BİTKİ COĞRAFYASI, TÜRKİYE'DE DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, TÜRKİYE’DE DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1814968 Türkiye’nin doğal ortam özelliklerini açıklayabilecektir.
2 1814969 Türkiye’nin doğal ortam özelliklerinin insan yaşamına etkilerini değerlendirebilecektir.
3 1814970 Türkiye’de doğal ortamla ilgili yaşanan sorunları ve sonuçlarını analiz edebilme
4 1814971 Türkiye’de doğal ortamla ilgili yaşanan sorunlara çözümler önerebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek