Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBAE207 İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciler Türklerin İslamiyet'i kabullerinden sonra oluşan kültür ve medeniyeti, bu çerçevede yeniden yapılanan siyasi dengeleri ve yaşanan siyasi gelişmeleri öğrenmiş olacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yakup YILMAZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Uluçay, Çağatay (1997). İlk Müslüman Türk Devletleri. Ankara: TTK Yayınları 2. Togan, Zeki Velidi (1991). Umumi Türk Tarihine Giriş. İstanbul: Enderun Yayınları 3. Spüler, Berthold (1987). İran Moğolları. Ankara: TTK Yayınları 4. Kurat, Akdes Nimet (1992). Türk Kavimleri Tarihi. Ankara: Murat Yayınları 5. Şeşen, Ramazan (1998). Müslümanlarda Tarih ve Coğrafya Yazıcılığı. İstanbul: İSAR Yayınları 6. Nesimi Yazıcı (1992). İlk Türk İslam Devletleri Tarihi, Ankara: Ankara Ünv. İlahiyat Fakültesi Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Türklerin İslamiyet sonrası faaliyetleri, yaşanan gelişmeler ve devletler arası ilişkiler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi ve Kurallar WIN_20201217_12_42_19_Pro.mp4
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ DERSİ KAYNAKÇA.docx
2 Dönem Üzerine Yapılan Araştırma ve Kaynakların Tanıtım WIN_20201217_12_42_19_Pro.mp4
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ DERSİ KAYNAKÇA.docx
3 İslamiyet'in Doğuşu, Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk İlişkiler WIN_20201217_12_42_19_Pro.mp4
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/689115
4 Karahanlılar ve Gazneliler Dönemi Gelişmeler WIN_20201217_12_42_19_Pro.mp4
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/260830
5 Selçuklu İmparatorluğunun Kuruluş Süreci WIN_20201217_12_42_19_Pro.mp4
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1231/14056.pdf
6 Harzemşahlılar Devleti WIN_20201217_12_42_19_Pro.mp4
https://islamansiklopedisi.org.tr/harizmsahlar
7 Mısır'da Türk Varlığı: Tolunoğulları ve İhşidler WIN_20201217_12_42_19_Pro.mp4
https://islamansiklopedisi.org.tr/tolunogullari
8 Eyyübiler WIN_20201217_12_42_19_Pro.mp4
https://islamansiklopedisi.org.tr/eyyubiler
9 Ara Sınav İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ DERSİ KAYNAKÇA.docx
10 Memlûklüler WIN_20201217_12_42_19_Pro.mp4
https://islamansiklopedisi.org.tr/memlukler
11 Moğolların Tarih Sahnesine Çıkışları ve Moğol İstilası Süreci WIN_20201217_12_42_19_Pro.mp4
https://islamansiklopedisi.org.tr/mogollar
12 Moğol Şube Devletlerin Kurulması ve İlhanlılar https://islamansiklopedisi.org.tr/ilhanlilar
WIN_20201217_12_42_19_Pro.mp4
13 Kafkasyanın Kuzeyinde Türk-Moğol Varlığı: Altınorda Devleti https://islamansiklopedisi.org.tr/altin-orda-hanligi
WIN_20201217_12_42_19_Pro.mp4
14 Moğollar Sonrasında Maveraünnehir'de Türk Varlığı: Timur ve Devleti Ak-Koyunlular ve Karakoyunlular https://islamansiklopedisi.org.tr/timurlular
WIN_20201217_12_42_19_Pro.mp4
15 Yarı Yıl Sonu Sınavı İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ DERSİ KAYNAKÇA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515056 Türklerin İslamiyet'i kabul etme süreçlerini ve bunun kültürel yansımalarını açıklayabilme
2 1515057 10. yüzyıl ile 15. yüzyıl arasında Anadolu dışında oluşan Müslüman Türk varlığının siyasi faaliyetlerini özetleyebilme
3 1515058 Müslüman Türklerin oluşturduğu kültürel kurumları ve medeniyeti tanıyabilme
4 1515059 Müslüman Türk Devletlerindeki kültürel kurum ve medeniyeti karşılaştırabilme
5 1515060 Türklerin diğer Müslüman toplumlar ile ilişkilerini ve kültürel etkileşimlerini anlatabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek