Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBAE303 Osmanlı Tarihi I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Beylikler döneminden başlayarak Anadolu’nun Türkleşmesi süreci ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, Ortadoğu ve Balkanlarda egemen güç olması açıklanacaktır. Ayrıca Osmanlı kültür ve medeniyetinin gelişimi ve devletin siyasi bir güç olarak duraklama süreci kaynaklar eşliğinde işlenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi. Cilt: I-II-III-IV. 2. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları. 3. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı. 4. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600). 5. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi, I-II. 6. İnalcık, H. ve Renda G., Osmanlı Uygarlığı. Ankara 2004 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. 7. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I-IV. 8. Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi 9. Köprülü, M. F.,Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, İstanbul 2004 Akçağ Yayınları. 10. Wittek, P., Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu, İstanbul 1995 Pencere Yayınları. 11.Aşıkpaşazade, Osmanoğullarının Tarihi, (haz. Yavuz, K.-Saraç, M.A.Y.), K Kitaplığı, İstanbul 2003. 12. Şimşirgil, A. ve Ekinci, E.B., Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle, İstanbul 2008 KTB Yayınları. 13. Türk Tarihi ve Kültürü, Öztürk, C. (Ed.), Pegema Yayıncılık, Ankara 2008. 14. Türkler Ansiklopedisi. 15. İslam Ansiklopedisi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna etki eden unsurlar, Osmanlı Devleti kurulduğunda Anadolu’nun, Balkanlar’ın ve Asya’nın durumu. Kuruluş ve yükseliş devirleri, Kuruluş ve yükselme dönemi politikaları, kültür ve uygarlık tarihi, devlet, memleket, askerî, eğitim ve ilmiye teşkilatları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 11 1 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin işlenişi ve kaynakları hakkında öğrenciye bilgi verilecektir. Yok Yok 5 October, 2020 - Loom Recording (1) (1).mp4
Kaynakça-I.docx
2 Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanlardaki durum. Yok Yok Kaynakça-I.docx
12 October, 2020 - Loom Recording (1).mp4
3 Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanlardaki durum. Yok Yok 19 October, 2020 - Loom Recording (1).mp4
Kaynakça-I.docx
4 Osmanlı Devleti’nin genişleme nedenleri Yok Yok Kaynakça-I.docx
24 October, 2020 - Loom Recording (3).mp4
5 Osmanlı Devleti’nde otoriteyi sağlamlaştıran etkenler. Yok Yok Kaynakça-I.docx
24 October, 2020 - Loom Recording (1) (1).mp4
6 Osman Bey Devri Yok Yok Kaynakça-I.docx
17 November, 2020 - Loom Recording (2).mp4
7 Orhan Bey Devri. Yok Yok Kaynakça-I.docx
17 November, 2020 - Loom Recording (1) (1).mp4
8 I. Murat Devri. Yok Yok Microsoft Word - OSMANLI DEVLETİ [Uyumluluk Modu] - Microsoft Word.mp4
Kaynakça-I.docx
9 Ara Sınav Yok Yok 29 November, 2020 - Loom Recording.mp4
Kaynakça I.docx
10 I. Beyazıt (Yıldırım) Devri Yok Yok Fotoğraflar.mp4
Kaynakça I.docx
11 Millet Sistemi. Yok Yok Microsoft_ Edge - (4) WhatsApp - Profil 1 - Microsoft_ Edge (2).mp4
Kaynakça I.docx
12 Fetret Devri Yok Yok Kaynakça I.docx
Fotoğraflar (1).mp4
13 I. Mehmet (Çelebi) Devri Yok Yok Kaynakça I.docx
Microsoft Word - Fetret Devri ve Çelebi Mehmet - Microsoft Word.mp4
14 II. Murat Devri. Yok Yok Kaynakça I.docx
Fotoğraflar (2).mp4
15 Ordu teşkilatı. Yok Yok Microsoft Word - OSMANLI DEVLETİ [Uyumluluk Modu] - Microsoft Word (1).mp4
Kaynakça I.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1676652 Osmanlı medeniyeti ve uygarlığını diğer medeniyetlere ve uygarlıklara kıyaslayacak bilgiye sahip olur.
2 1676651 Yeniçağda Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri kronolojik olarak öğrenir.
3 1676653 Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemine girme sebeplerini öğrenir
4 1676650 Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna amil olan etmenleri öğrenir ve açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5
2 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5
3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek