Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bilim ve araştırma kavramları, araştırmanın temel özellikleri; nicel ve nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma basamakları ve modelleri, veri toplama ve analizi, rapor yazma, araştırma sonuçlarının kullanımı.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Selda Örs Özdil

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Balcı, A. (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fak., Ankara (6. Baskı) 2) Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Erkan Akgün, Ö.; Karadeniz, Ş.; Demirel, F., (2008), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, PegemA Yay. 3) Christensen LB, Johnson RB, Turner LA (2015), Araştırma Yöntemleri- Desen ve Analiz (Çev Adt: Ahmet Aypay), Ankara, Anı Yay. 4) Fraenkel, J. N. & Wallen, R. E. (2009). How to Design and Evaluate Research in Education. New York: McGraw-Hill 5) Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilime ilişkin temel kavramlar, bilimsel araştırma basamakları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
21 Rapor Sunma 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 10 10
34 Okuma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili temel kavramlar 1. ve 2. Hafta temel kavramlar.pptx
2 Araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili temel kavramlar 1. ve 2. Hafta temel kavramlar.pptx
3 Araştırma probleminin belirlenmesi, literatür tarama ve etik 3. Hafta.docx
4 Araştırma probleminin belirlenmesi, literatür tarama ve etik 4. Hafta.ppt
5 Araştırma probleminin değişkenler açısından irdelenmesi 5. Hafta.ppt
6 Araştırma amacı, önemi, varsayımları/sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar 6. Hafta Olcekler Degisken ve Bilginin Yapitaslari.ppt
7 Araştırma modelleri ve türleri 7. Hafta.ppt
Bil Ars Sureci IG.docx
8 Araştırma modelleri ve türleri 8. Hafta.ppt
9 Ara Sınav IG APA ve Liretatur Tarama.pdf
10 Evren ve örneklem, örnekleme türleri, örneklem büyüklüğü 10. Hafta Arast Modeli Deseni 05-04-2020.ppt
11 Araştırmalarda iç ve dış geçerlik 11H-Evren ve Ornekleme IG.pdf
12 Veri Toplama Araçları
13 Verilerin Analizi
14 Araştırmanın raporlanması, kaynak gösterimi
15 Makale ve tez inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1820077 Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları kavrar
2 1820078 Literatür taraması ve Kaynakça göstermeyi yapar
3 1820079 Araştırma bulgularını rapor edebilir.
4 1820080 Bilimsel araştırma sürecini kullanarak araştırma yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4
2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4
3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4
4 4 5 4 4 4 3 2 4 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek