Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBAE304 Osmanlı Tarihi II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Duraklama ve Gerileme dönemi padişahları ve politikalarını vermek. Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleri karşısında askeri ve teknolojik olarak geri kalmasının sebepleri ve devleti kurtarmak için alınan önlemler. Kıyaslamalı olarak Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin siyasi kronolojisi ve Osmanlı Devleti’nin yıkılış dönemi olaylarını açıklamak ve kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ahmet Lütfi Efendi, Vakanüvis Ahmet Lütfi Efendi Tarihi,YKY, İstanbul 1999. 2. Mahmut Celaleddin Paşa, Mirat-ı Hakikat, Haz. İsmet MİROĞLU, İstanbul 1983. 3. Cevdet Paşa, Tezâkir, Ankara 1953. 4. İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul 2011. 5. İbnülemin Mahmut Kemal İNAL, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, İstanbul 1983. 6. Ali Fuat TÜRKGELDİ, Mesâil-i Mühimme-i Siyasiyye, Haz. Bekir Sıtkı BAYKAL, TTK, Ankara 1987. 7. İsmail Hakkı UZUN ÇARŞILI, Osmanlı Tarihi, TTK Basımevi, Ankara 1995. 8. Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, TTK Basımevi, Ankara 1994. 9. Yusuf AKÇURA, Osmanlı Devletinin Dağılma Devri, Ankara 1940. 10. Edouard ENGELHARDT, Tanzimat, Çev. Ayda DÜZ, İstanbul 1976. 11. Halil İNALCIK, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, İstanbul 1992. 12. Reşat KAYNAR, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Ankara 1954. 13. Yücel ÖZKAYA, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayanlık, Ankara 1977. 14. Mehmet Zeki PAKALIN, Tanzimat Devri Maliye Nazırları, İstanbul 1940. 15. İlber ORTAYLI, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul 2002. 16. Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu ve Büyük Güçler, Editör: Marian KENT, Çev. Ahmet FETHİ, İstanbul 1999. 17. Türkler Ansiklopedisi. 18. İslam Ansiklopedisi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Duraklama ve Gerileme dönemi Osmanlı Padişahları ve özellikleri, toprak sistemi, vergi sistemi, Duraklama ve gerilemenin nedenleri, Osmanlı-Avusturya savaşları ve anlaşmaları, Osmanlı-İran Savaşları ve Anlaşmaları, Osmanlı-Rus Savaşları ve Anlaşmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 11 1 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin işlenişi ve kaynakları hakkında öğrenciye bilgi verilecektir. Yok Yok Kaynakça.docx
2 I. Abdülhamid Devri Yok Yok Kaynakça.docx
3 III. Selim Devri Yok Yok Kaynakça.docx
4 II. Mahmud Devri Yok Yok Kaynakça.docx
5 II. Mahmud Devri Yok Yok Kaynakça.docx
6 Osmanlı Toprak Sistemi Yok Yok Kaynakça.docx
7 Abdülmecid Devri Yok Yok Kaynakça.docx
8 Abdülmecid Devri Yok Yok Kaynakça.docx
9 Ara Sınav Yok Yok Kaynakça.docx
10 Osmanlı Vergi Sistemi Yok Yok Kaynakça.docx
11 Abdülaziz Devri Yok Yok Kaynakça.docx
12 Abdülaziz Devri Yok Yok Kaynakça.docx
13 II. Abdülhamid Devri. I. Meşrutiyet Dönemi ve Kanun-i Esasi. Yok Yok Kaynakça.docx
14 II. Abdülhamid Devri. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) ve Sonuçları. Yok Yok Kaynakça.docx
15 II. Abdülhamid Devri Siyasi olayları; çeşitli alanlarda meydana gelen gelişmeler ve yenilikler. Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1676661 Yakınçağda Osmanlı ve Avrupa medeniyetini kavrar ve açıklar.
2 1676662 Yakınçağda Osmanlı Tarihini ve meydana gelen siyasi olayları açıklar.
3 1676660 Osmanlı Devleti’ni duraklama ve gerilemeye götüren iç ve dış sebepleri bilir.
4 1676663 Osmanlı Devleti’nin büyük güçler karşısında izlediği denge siyasetini kavrar.
5 1676664 Yakınçağda dünyada meydana gelen siyasi olayları açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5
2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4
3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek