Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OPZ103 Fizyoloji 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, hücreler-dokular-organlar-sistemlerden oluşan organizmanın fonksiyonlarını ve organizmanın sistemleri arasındaki iletişimi öğrenecektir. Ayrıca, bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini kavrayacak, yaşamın başlangıcından itibaren büyümeyi ve yaşamsal olaylardaki mekanizmayı anlatan fizyolojik olayları tanımlayabilecektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr.Üyesi Meryem Dilek KARAKURT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsan Vücudunun Organizasyonu Kan Fizyolojisi Kas Fizyolojisi Dolaşım Sistemi Solunum Sistemi Sindirim Sistemi Sinir Sistemi Otonom Sinir Sistemi Endokrin Sistem Üriner Sistem

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1344733 Hücre ve genel fizyoloji kavramlarını bilir; Fizyolojinin tanımı ve önemi, Canlıda temel işleyiş ve düzen, Organizmadaki sistemler arası etkileşimler, Hücrenin organizasyonu, fiziksel yapısı, işlevsel sistemleri ve hareketi. Hücrenin organellerinin ve çekirdeğinin görevleri
2 1344734 Kan ve kan bileşenlerinin fizyolojisini açıklayabilir; Kan hücreleri ve özellikleri, Kanın pıhtılaşması
3 1344735 Kas fizyolojisini, çizgili ve düz kasta eksitasyonu ve kasılma sürecini açıklayabilir; Kas aksiyon potansiyeli, İskelet kasının uyarılması ve kasılması, Düz kasın uyarılması ve kasılması, Kas çeşitleri ve aralarındaki farklar
4 1572042 Kalp ve dolaşım sisteminin fizyolojisini açıklayabilir; Dolaşım sisteminin fiziksel özellikleri ve işlev prensipleri, Kan basıncı, direnç ve akım ilişkileri, Damarların yapıları, mikrodolaşım ve lenf sistemi, Kan akımının yerel ve humoral kontrolü, Dolaşımın sinirsel düzenlenmesi
5 1572043 Solunum sisteminin fizyolojisini açıklayabilir;
6 1572044 Gastrointestinal sisteminin fizyolojisini açıklayabilir; Gastrointestinal sistemin genel ilkeleri, sinirsel kontrolü ve kan dolaşımı, Sindirim kanalının salgı işlevleri
7 1572045 Sinir sisteminin temel özellik ve prensiplerini açıklayabilir; Sinir sisteminin organizasyonu, Sinaps ve sinaptik ileti, Sinapsın temel işlevleri ve sinaptik aracı maddeler, Somatik duyular
8 1572046 Otonom sinir sisteminin temel özellikleri nedir, işleyiş mekanizması nasıldır açıklar;
9 1572090 İmmun sistemin temel özelliklerini bilir
10 1572047 Endokrin sistemin yapısını ve fonksiyonlarını bilir; Hormonların yapısı, salgılanması, taşınması ve fonksiyonları
11 1572048 Üriner sistemin temel fonksiyonlarını bilir; İdrar oluşumu sırasında böbreklerdeki geri emilim, filtrasyon ve sekresyonun temel prensipleri, İdrarın yoğunlaştırılması ve seyreltilmesindeki temel fizyolojik prensipler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4
5
6
7
8
9
10
11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek