Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OPZ105 Fizik 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Öğrencilere fiziğin temel kavram ve ilkelerinin açık ve mantıklı bir sunumunu sağlamak Öğrencilerin bu kavram ve ilkelerin mesleki eğitimde nasıl uygulandığını anlamalarını sağlamak. Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini kazanmalarını sağlamak. basit harmonik hareket, yük ve madde, protez ve ortezde elektrik alanı hakkındabilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Zeynep YüKSEL

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fizik Serway 1. Cilt Fen ve Mühendislik İçin. Palme Yayınevi. Üniversiteler için. Fizik (I. ve II. Cilt Bir Arada). Prof. Dr. Bekir Karaoğlu. Seçkin yayıncılık

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Fizik ve ölçme , Vektörler, Hareket, Newton'un Hareket Kanunları, İş, Güç ve Enerji Yasaları, Doğrusal Momentum, Dönme Hareketi, Açısal Momentum ve Tork ve Statik Denge ve Esneklik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 3 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fizik ve Ölçme OPZ105-Fizik1.pdf
Asenkron1_Fizik.mp4
2 Vektörler OPZ105-Fizik1.2.pdf
3 Doğrusal Hareket OPZ105-Fizik1.3.pdf
Asenkron3_Fizik.mp4
4 Serbest Düşme OPZ105-Fizik1.4..pdf
5 İki Boyutta Hareket OPZ105-Fizik1.5.pdf
OPZ105-Fizik1.5.mp4
6 Eğik Atış ve Düzgün Dairesel Hareket OPZ105-Fizik1.6.pdf
AsenkronOPZ-Fizik1.6.mp4
7 Newton Yasaları Mekanikte Karşılaşılan Kuvvet Türleri AsenkronFizik_7.ders_VizeÖncesiUygulama.mp4
OPZ_Fizik_7.ders_VizeÖncesiUygulama.pdf
8 Newton Yasalarının Bazı Uygulamaları OPZ105-Fizik1.8.pdf
OPZ105-Fizik1.8.mp4
9 Ara sınav
10 İş ve Güç OPZ105-Fizik1.9.mp4
OPZ105-Fizik1.9.pdf
ek_çalışma sorusu _Newton.pdf
11 Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu Fizik_Asenkron.10.mp4
OPZ105-Fizik1.10.pdf
12 Momentum ve Çarpışmalar OPZ105-Fizik1.11.pdf
Asenkron.OPZ105-Fizik1.11.mp4
13 Katı Cisimlerin Dönme Hareketi 1 OPZ105-Fizik1.12.pdf
Asenkron12_Fizik_OPZ.mp4
14 Katı Cisimlerin Dönme Hareketi 2 OPZ105-Fizik1.13.pdf
Asenkron13_Fizik_OPZ.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1344725 Vektör ve skaler miktarları tanımlar.
2 1344726 Kinematik nicelikler (yer değiştirme, hız, zaman, ivme, vb.) arasındaki ilişkilerle ilgili bilgileri, nesnelerin tek boyutlu hareketini içeren problemleri çözmede uygular.
3 1344727 Newton Hareket Kanunlarının uygulamalarını içeren problemleri bir boyutta çözer
4 1344728 İş, güç ve enerji kavramlarını tanımlar.
5 1344729 Bir boyuttaki hareketli nesnelere momentum ilişkisini uygular.
6 1344730 Dönme hareketi bilgisini düzgün dairesel hareket ile ilgili durumları analiz etmek için kullanır.
7 1344731 Açısal Momentum ve Tork arasındaki ilişkiyi gösterir
8 1344732 Statik Denge ile ilgili durumları analiz etmek için kuvvet, tork ve Denge Koşullarını kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 5 1 1 1 1 1 1