Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OPZ107 Matematik 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Kümeler, kümeler arasındaki ilişkiler, fonksiyonlar, kök-kök çarpanları, logaritma, permütasyon, kombinasyon ve binom teoremi, matrisler, determinantlar ve lineer denklem sistemleri. İntegral türleri: yöntemler, belirli integralle hesaplamalar, ortalama değer, uygun olmayan integraller, eğri boyunca kütle hesabı, düzlemsel bir bölgenin kütlesi; seri, kuvvet serisi, fonksiyonların seri genişlemesi; çok değişkenli fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonların sürekliliği, tam diferansiyelde maksimum ve minimum, çok değişkenli fonksiyonlar; çok katlı integraller ve ilgili hesaplamalar verilmiştir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA YAPICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sayıları, işlemleri ve problem çözümlerini sayma Doğal sayılar, işlemleri ve problem çözümleri Tam sayıları, işlemleri ve problem çözümleri Rasyonel sayıları, işlemleri ve problem çözümleri Üstel sayılar, işlemleri ve problem çözümleri Üstel sayılar, işlemleri ve problem çözümleri Sağlam sayılar, işlemler ve problem çözümleri Ara sınav Sağlam sayılar, işlemler ve problem çözümleri Gerçek sayılar, işlemler ve problem çözümleri İrrasyonel sayılar, işlemler ve problem çözümleri Temel Geometrik kavramlar, işlemler ve problem çözümleri Temel Geometrik kavramlar, işlemler ve problem çözümleri Trigonometrik kavramlar işlemleri ve problem çözümlerini içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kümeler: Kümelerde alt küme, kesişme ve birleşme Yok Yok https://drive.google.com/open?id=1j-0Mxsaret8N5mMQLsO58diITZF_5Q7w&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1096AIAMI7keZC5agD56CHdu2vLfnATw3&authuser=0
2 Sayılar: Doğal sayılar, tamsayılar, rasyonel sayılar, gerçek sayılar Yok Yok https://drive.google.com/open?id=11ekVJEaUXYAOeuaEebrd6uZwOC9C3zC7&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1T6w7AcImnV8-gK3KFTwvWLI3Ez_CrJIh&authuser=0
3 Denklemler, kimlikler, eşitsizlikler, mutlak değer Yok Yok https://drive.google.com/open?id=14fTdlm7Rn838c0Qyf3ZhlQ49g2xFVpkh&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1cNpWB_ZRIT_XbG2KfCSaVNdo-aPg6QTu&authuser=0
4 Üstel ve logaritmik sayılar Yok Yok https://drive.google.com/open?id=1KdjtpAqnXYTIJBi6byZLXhScV-0aKYKg&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1cNpWB_ZRIT_XbG2KfCSaVNdo-aPg6QTu&authuser=0
5 Doğru, parabol, üstel, logaritma, mutlak değer, tam değer, işaret fonksiyonları ve grafikler Yok Yok https://drive.google.com/open?id=1cNpWB_ZRIT_XbG2KfCSaVNdo-aPg6QTu&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1mUPwNTTRtYJ-BWdi-NrMg9iC4Mmqvzig&authuser=0
6 Trigonometrik, ters trigonometrik fonksiyonlar ve grafikler Yok Yok https://drive.google.com/open?id=1GyQkz7sNJIylbHP8oH-4Oj-piUuGl_XU&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1mUPwNTTRtYJ-BWdi-NrMg9iC4Mmqvzig&authuser=0
7 Fonksiyonların tanımı, limitleri ve fonksiyonların sürekliliği Yok Yok https://drive.google.com/open?id=1mUPwNTTRtYJ-BWdi-NrMg9iC4Mmqvzig&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1GyQkz7sNJIylbHP8oH-4Oj-piUuGl_XU&authuser=0
8 Türevin tanımı; türevin geometrik ve fiziksel anlamları; türev kurallar Yok Yok https://drive.google.com/open?id=1GyQkz7sNJIylbHP8oH-4Oj-piUuGl_XU&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1mUPwNTTRtYJ-BWdi-NrMg9iC4Mmqvzig&authuser=0
9 Kapalı fonksiyonlar, ortaya çıkan fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonların türevleri, ters fonksiyonların türevleri Yok Yok https://drive.google.com/open?id=1TGVHRw0QFcrDoK5Up31_7KZ7QJMeHbR5&authuser=0
https://classroom.google.com/c/MTgxNTUxMzQ4MTYx/m/MjE2Mzg0MjgwOTk4/details
10 Diferansiyel hesap, fonksiyon değişikliği ve grafik çizimleri Yok Yok https://classroom.google.com/c/MTgxNTUxMzQ4MTYx/m/MjIwMDE2NzgzNzM3/details
https://drive.google.com/open?id=10qYI3albo38HkxPKP8-VpNqBKwxaYSeW&authuser=0
11 Türevin uygulamaları: Yaklaşık hesaplamalar, maksimum ve minimum problemler Yok Yok https://drive.google.com/open?id=1jKxkblbcYFSoxou1Z4O6m6LvuavQ6Hz-&authuser=0
https://classroom.google.com/c/MTgxNzg4MjYyMjAw/m/MTg1NjQ1MzA4NTQy/details
12 Belirsiz ve belirli integral hesaplamaları Yok Yok https://drive.google.com/open?id=1QolVLmVGJ6FXWcPTccFWArY0OBZVGZ9r&authuser=0
https://classroom.google.com/c/MTgxNzg4MjYyMjAw/m/MTg1NjQ1MzA4NTQy/details
13 İntegral uygulamalar: Alan ve hacim Yok Yok https://drive.google.com/open?id=1N-lvdmWGxUAwnwegk1FHViX7E31KQjJn&authuser=0
https://classroom.google.com/c/MTgxNzg4MjYyMjAw/m/MjE5NDYwNzI5ODU5/details
14 İntegral uygulamalar: Alan ve hacim Yok Yok https://drive.google.com/open?id=1cXJgV6i4K-mFDP-dm2GDmeDCVe8EenEi&authuser=0
https://classroom.google.com/c/MTgxNzg4MjYyMjAw/m/MjIwMDAwMzIzNDE5/details

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1345554 Farklı sayı kümelerini tanımlayabilme ve ayırt edebilme, bu sayılar üzerinde işlem yapabilme ve bu sayılarla ilgili problemleri çözebilme
2 1345555 Geometrik kavramları tanıyabilme ve ayırt edebilme, bu kavramlarla başa çıkabilme ve bu kavramlarla ilgili problemleri çözebilecek
3 1345556 Trigonometrik kavramları tanıyabilecek ve ayırt edebilecek, bu kavramlarla ilgili işlemleri yürütebilecek ve bu kavramlarla ilgili problemleri çözebilecektir
4 1345557 Limitleri, sürekliliği ve türev kavramlarını bilir, limitleri hesaplar.
5 1345558 Temel fonksiyonların türev formüllerini elde eder. Eşzamanlı fonksiyonların türevini hesaplar.
6 1345559 Türevin uygulamalarını öğrenir, maksimum ve minimum hesaplamaları kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek