Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OPZ109 Kimya 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Ortez-Protez bölümü öğrencilerine yönelik temel kimya kavramlarını tanıtmak ve ileri düzeyde görecekleri lisans dersleri için temel oluşturabilecek kimyasal yaklaşımları öğrenciye sunabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Alper Tokay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* "Genel Kimya I" Petrucci - Harwood - Herring. Palme Yayıncılık, 2002. ISBN: 9758-624-43-1 * "Genel Kimya" Raymond Chang. Palme Yayın Evi, 2007. ISBN: 9944-341-14-2

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atom yapısı ve modern atom teorileri, periyodik cetvel ve maddenin özellikleri, moleküler bağlar, asit-baz kavramı, reaksiyon tipleri ve stekiyometri gibi kavramlar bu dersin içeriğini oluşturacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 90 1
7 Laboratuvar 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 6 1 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atomun yapısı ve çağdaş atom teorileri Hafta 1 - Kimya - Atom Yapısı.pptx
1. Hafta.mp4
2 Periyodik cetvel ve bazı atom özellikleri Hafta 2 - Kimya - Periyodik Cetvel.pptx
2. Hafta.mp4
3 Elektronların düzenlenmesi ve orbitaller Hafta 3 - Kimya - Kimyasal Bağlar.pptx
3. Hafta.mp4
4 Kimyasal bağlar Hafta 4 - Kimya - Bağ Kuramları.pptx
4. Hafta.mp4
5 Bağ kuramları ve moleküller arası kuvvetler Hafta 5 - Kimya - Gazlar.pptx
5. Hafta.mp4
6 Kimyasal hesaplamalar; kimyasal formüller; mol/molar kavramları Hafta 6 - Kimya - Gazların Kinetik Kuramı.pptx
6. Hafta.mp4
7 Sıvılar ve katılar Hafta 7 - Kimya - Sıvılar ve Katılar.pptx
7. Hafta.mp4
8 Çözeltiler ve özellikleri Hafta 8 - Kimya - Çözeltiler ve Özellikleri.pptx
8. Hafta.mp4
9 Termokimyaya giriş, bazı terimler ve termokimyanın kanunları Hafta 9 - Kimya - Termokimyaya Giriş.pptx
9. Hafta.mp4
10 Termodinamiğin I. yasası, entalpi kavramı, yanma ısısı ve entalpisi. Hafta 10 - Kimya - Termodinamiğin I. Yasası.pptx
10. Hafta.mp4
11 Kimyasal kinetik ve reaksiyonlar Hafta 11 - Kimya - Kimyasal Kinetik.pptx
11. Hafta.mp4
12 Kimyasal denge 12. Hafta.mp4
Hafta 12 - Kimya - Kimyasal Denge.pptx
13 Asitler ve bazlar 13. Hafta.mp4
Hafta 13 - Kimya - Asitler ve Bazlar.pptx
14 Asitlik kuvveti, suyuniyonlaşması, pH ve POH kavramları 14. Hafta.mp4
Hafta 14 - Kimya - Asitlik Kuvveti; Tamponlar.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1568402 Temel kimyasal kavramları anlar.
2 1568398 Moleküler düzeyde çağdaş atom yapısı ve teorileri hakkında bilgi sahibi olur
3 1568399 Moleküler düzeyede kimyasal bağları tanımlar
4 1568400 Çözeltiler; çözünme olgusu ve çözelti özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 1568401 Kimyasal kinetik ve dengenin önemi kavrar.
6 1568403 Temel termodinamik yasaları ve bunların vücut içerisindeki işleyişleri
7 1568404 Asit/Baz kavramı ve basit tampon bilgilerini edinme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek