Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OPZ111 Teknik Resim I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Teknik resim araçlarını tanıtmak, teknik resim çizme ve okuma yeterliliklerini kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Erdinç GÜNAYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Teknik Resim 1,Nagihan ETEMOĞLU, Dora Basım Yayın Teknik Resim Cilt:1 ,Mustafa Bağcı, Birsen Yayınevi Teknik Resim Cilt:2 ,Mustafa Bağcı, Birsen Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Teknik resmin endüstrideki yeri ve önemi Çizim araç gereçleri, yazı ve rakamlar, çizgi ve çeşitleri Geometrik çizim yapama Görünüş çıkartma Görünüş Çıkarma ve izdüşümü kavramının tanım ve sınıflandırılması İzdüşümü düzlem çeşitleri Ölçülendirme yapma Perspektifin tanımı ve önemi Tek ve iki görünüşle ifade edilen parçaların perspektifini çizme Üç görünüşle ifade edilen parçaların perspektifi Dairenin perspektifi Kesit almanın tanımı ve önemi, Tarama çizgileri ve açıları, Tarama ilkeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 4 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 1 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
49 Performans 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Teknik resim dersinin ve araçlarının tanıtılması Yok Yok hafta1.pptx
teknik resim1.mp4
2 Geometrik Çizimler Yok Yok hafta2.mp4
hafta2.pptx
3 Geometrik Çizimler Yok Yok hafta3.mp4
hafta3.pptx
4 Görünüm tamamlama Yok Yok hafta4.pptx
hafta4.mp4
5 Görünüm tamamlama Yok Yok hafta5.pptx
hafta5.mp4
6 Tasarı Geometri Yok Yok hafta6.mp4
hafta6.pptx
7 Tasarı Geometri Yok Yok hafta7.mp4
hafta7.pptx
8 Görünüşler Yok Yok Hafta8.mp4
Hafta8.pptx
9 Ara sınav Yok Yok
10 Görünüşler Yok Yok Hafta10.mp4
10.hafta.pptx
11 Kesit Görünüşler Yok Yok 11.Haffta.pptx
11.Hafta.mp4
12 Kesit Görünüşler Yok Yok 12.Hafta.pptx
12.Hafta.mp4
13 Ölçülendirme Yok Yok Hafta13_14.pptx
13_14.Hafta.mp4
14 Ölçülendirme Yok Yok 13_14.Hafta.pptx
13_14.Hafta.mp4
15 Kesit Görünüş ve Ölçülendirme Örnek Çalışmaları Yok Yok
16 Final Sınavı Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1562489 Teknik resim araçlarını tanıtmak
2 1344764 Basit makine parçalarının teknik resimlerini okuma ve çizme
3 1563014 Montaj ve demontaj resim çizim yeteneği kazanır
4 1563040 Basit üretim resimleri ve perspektif resimleri açıklar
5 1563064 Geometrik çizimleri tanımlar, tasarı geometri ve izdüşümleri tanımlar, kesit alma işlemlerini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
2 5 3 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek