Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OPZ106 Bilgisayar Programlama II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bilgisayar, donanımın yapısı ve özellikleri, yazılım ve çeşitleri, problem çözme, mantık, algoritma kavramı, akış şeması ve basamaklar, matematiksel ve alfasayısal fonksiyonlar, modüler programlama teknikleri, veri dosyaları, süreçler ve programlama kavramlarını geliştirir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Cem BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

HER YÖNÜYLE C 8.0 Yazar-Adı Volkan AKTAŞ

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anatomik pozisyonlar, eklemler, eksenler, düzlemler ve hareketler Ekstremite ekstremitelerinin fonksiyonel anatomisi Üst ekstremite eklemleri, hareket açıları Üst ekstremite kasları, fonksiyonlar Üst ekstremite periferik sinir dağılımı Üst ekstremitenin fonksiyonel anatomi açısından değerlendirilmesi Alt ekstremite ve pelvis Alt ekstremite ve pelvis eklemleri, hareket açıları Alt ekstremite ve pelvik kaslar, fonksiyonlar Alt ekstremite periferik sinir dağılımı Alt ekstremitenin fonksiyonel anatomisi değerlendirmesi Vertebral Kolonun Fonksiyonel Anatomisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
7 Laboratuvar 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dosya işlemleri, dosya yapıları, sıralı, rasgele erişim yapıları Yok Yok
2 Dosya işlemleri, dosya yapıları, sıralı, rasgele erişim yapıları Yok Yok
3 Sıralı erişim dosyası oluşturma ve yazma Yok Yok
4 Sıralı erişim dosyası oluşturma ve yazma Yok Yok
5 Sıralı erişim dosyasından okuyun ve ekleyin Yok Yok
6 Sıralı erişim dosyasından okuyun ve ekleyin Yok Yok
7 Rasgele erişim dosyası oluşturma Yok Yok
8 Rasgele erişim dosyası oluşturma Yok Yok
9 Rasgele erişim dosyasına yazma Yok Yok
10 Rasgele erişim dosyasına yazma Yok Yok
11 Rastgele erişim dosyasını okuyun Yok Yok
12 Rastgele erişim dosyasını okuyun Yok Yok
13 Dosyaya rastgele erişim ekleme Yok Yok
14 Dosyaya rastgele erişim ekleme Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1345563 Bilgisayarın işletim sistemini, donanım ve yazılım türlerini tanır.
2 1345564 Problem ve çözüm analiz aşamalarını belirler.
3 1345565 Veri türlerini ve değişkenlerini tanımlar.
4 1345566 String, matematiksel ve tarih fonksiyonlarını tanır.
5 1345567 Karşılaştırma operatörleri ve kontrol ifadeleri arasında ilişki kurar.
6 1345568 Tekrarlama yapılarını tanır.
7 1345569 Alt programlar oluşturun.
8 1345570 Veri işleme yöntemlerindeki metin dosyasını belirtir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 1 1 2 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
2 4 3 1 1 3 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
3 4 2 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 5 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
5 5 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
7 3 2 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
8 4 3 1 1 1 1 1 1