Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OPZ110 Protez Bilimi I 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Protez terminolojisi, protez tanımları ve protezlerin bireye uygulanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YARAN Dr. Öğr. Üyesi Mine PEKESEN KURTÇA Öğr. Gör. Gözde KESİKBAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Protez tanımı ve tarihçesi 2. Doğrulama düzeyleri ve nedenleri 3. Doğrulama terminolojisi 4. Protez terminolojisi-Alt ekstremite 5. Protez terminolojisi-Üst ekstremite 6. Spesifikasyonları oluşturan parçaların bağlanması 7. Alt ekstremite protezinde hizalama 8. Üstte hizalama ekstremite protezleri 9. Alt ekstremite protezlerinin sınıflandırılması ve amputee değerlendirme yöntemleri 10. Üst ekstremite protezlerinin sınıflandırılması ve amputee değerlendirme yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
7 Laboratuvar 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Protezin tanımı ve tarihçesi Yok Yok OPZ110- Protez-Protezin Tarihçesi-1.hafta.pptx
OPZ-110- Protez Bilimi-I 1. Hafta.mp4
2 Amputasyon seviyeleri ve nedenleri Yok Yok
3 Amputasyon terminolojisi Yok Yok
4 Protez terminolojisi-Alt ekstremite Yok Yok
5 Protez terminolojisi-Alt ekstremite Yok Yok
6 Protez terminolojisi-Üst ekstremite Yok Yok
7 Protez terminolojisi-Üst ekstremite Yok Yok
8 Protez oluşturan bağlantı parçaları Yok Yok
9 Protez oluşturan bağlantı parçaları Yok Yok
10 Protez oluşturan rakorlar Yok Yok
11 Alt ekstremite protezlerinde ataşman Yok Yok
12 Üst ekstremite protezlerinde ataşman Yok Yok
13 Alt ekstremite protezlerinin sınıflandırılması ve ampute değerlendirme yöntemleri Yok Yok
14 Üst ekstremite protezlerinin sınıflandırılması ve ampute değerlendirme yöntemleri Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1345574 Protezlerin tarihçesini bilir. Alt ekstremite protezlerinin terminolojisini bilir. Üst ekstremite protez terminolojisini bilir.
2 1345575 Üst ve alt ekstremite protez bağlantı parçalarını tanır.
3 1345576 Üst ve alt ekstremite protezlerinde çürütme yöntemlerini bilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 3 5 1 5 4 5 4 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1
2 5 5 2 4 5 1 5 4 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
3 5 5 2 3 5 1 5 4 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek