Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OPZ203 Ortez Bilimi II Uygulama 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Alt ekstremite ortezleri-ayak ortezleri hakkında bilgi vermek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ayak Ortezleri; Ayak ortezlerinin tanımı, amacı ve prensibi verilmiştir. Uygun ayakkabı ve özellikleri, ayak deformasyonlarında ortezler, ayak deformitelerinde ortezler, ayak bileği deformitelerinde ortezler teorik ve pratik olarak incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 10 1 10
2 Final Sınavı 10 1 10
7 Laboratuvar 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 2 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kulüp ayağı patolojisi ve değerlendirmesi Yok Yok
2 Kulüp ayak düzeltme ilkelerinin ölçümlerinin yapılması Yok Yok
3 Kulüp ayak modeli işleme, PAFO üretimi Yok Yok
4 Ayak bileği patolojisi Yok Yok
5 Damla ayak, inme fizyopatolojisi, hasta değerlendirmesi Yok Yok
6 Bırakma ayağı, İnme yürüyüşü sapmaları, AFO ölçümü alarak Yok Yok
7 İnme / Bırakma ayağı ve AFO-ayak bileği eklemi olmadan, Model işleme ve imalat Yok Yok
8 AFO bileşenleri, Strok / Düşürme ayağı, AFO Belden kırmalı üretim Yok Yok
9 CP fizyopatolojisi ve yürüyüş sapmaları Yok Yok
10 DAFO özellikleri ve seçimi Yok Yok
11 Ölçüm ve üretim yapmak için DAFO Yok Yok
12 Ölçüm ve üretim yapmak için DAFO Yok Yok
13 Mevcut teknolojiler Yok Yok
14 Mevcut teknolojiler Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1345626 Clubfoot patolojisini bilmek
2 1345627 Club Foot ortez yaklaşımlarını bilmek.
3 1345628 Damla Ayak patolojisini bilmek.
4 1345629 Damla Ayak ortez yaklaşımlarını bilmek.
5 1345630 Serebral palsi bilmek.
6 1345631 Serebral palside ortez yaklaşımlarını bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 1 1 5 1 5 5 5 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1
2 5 5 1 1 5 1 5 5 5 3 2 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1
3 5 5 1 1 5 1 5 5 5 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1
4 5 5 1 1 5 1 5 5 5 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1
5 5 5 1 1 5 1 5 5 5 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1
6 5 5 1 1 5 1 5 5 5 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek