Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OPZ213 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Kas-iskelet sistemi hastalıkları ve rehabilitasyonu, problemleri, tanı, değerlendirme ve tedavi yöntemleri; önemli sorunlar ve çözümleri; istisnalar; atletik sağlık, engelli çocuklar, yaşlanma ve rehabilitasyon; çeşitli tedavi yöntemleri ve yardımcı teknoloji; rehabilitasyonda kanıta dayalı uygulamalar; sinirsel onarım ve plastisite, rejeneratif tıp ve rehabilitasyon, rehabilitasyon robotları vb. konularda bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyona Giriş, Engelliliğin Tanımı, Farklılıklar, Fizyoterapi; normal duruş, hareketler, kas testi, Rehabilitasyon tedavisi; Fizyoterapi ve mesleki terapi, Mesleki tedaviye giriş, Toplum Temelli Rehabilitasyon, Periferik Kan Yaralanması ve Poliomyelit Ve Fizik Tedavi, Kas distrofisi ve Fizik Tedavi Rehabilitasyonu, Clup Foot, Omurga Bifida Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemipleji ve Omurilik (Parapleji, Quadripleji) yaralanmaları Ve Romatizmal Hastalıklarda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöromusküler, Nörovasküler Hastalıklarda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Spor Yaralanmalarında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 10 1 10
2 Final Sınavı 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 1 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyona Giriş Yok Yok
2 Engelliliğin Tanımı, Farklılıklar Yok Yok
3 Mesleki tedaviye giriş Yok None
4 Fizyoterapi; normal duruş, hareketler, kas testi Yok Yok
5 Rehabilitasyon ve Fizyoterapi Yok Yok
6 Topluma Dayalı Rehabilitasyon Yok Yok
7 Periferik sinir yaralanmaları, çocuk felci ve fizik tedavi Yok Yok
8 Kas distrofisi ve FTR Yok Yok
9 Serebral palsi; Spina Bifida; Kulüp Ayak rehabilitasyonu Yok Yok
10 Hemipleji ve omurilik (parapleji, kuadripleji) yaralanmalarında FTR Yok Yok
11 Nörovasküler Hastalıklarda Nöromüsküler, FTR Yok Yok
12 Romatizmal Hastalıklar Yok Yok
13 Ortopedik ve spor rehabilitasyonu Yok Yok
14 Ortopedik ve spor rehabilitasyonu Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1345586 Postüral bozukluğu bilmek.
2 1345587 Normal hareket açıklığını bilmek
3 1345588 Kas testini bilmek.
4 1345589 Nöromüsküler, nörovasküler ve metabolik hastalıklar bilinmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1
2 5 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1
3 5 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1
4 5 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek