Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OPZ202 Ortez Bilimi III 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Dersin amacı diz deformitelerinin ortezleri ve dizini kontrol eden kasların zayıflıklarındaki alt ekstremite ortezleri ve alt ekstremite kırığı ortezleri hakkında bilgi vermektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Diz Ortezi; Diz / diz eklemi / kalça eklemine ağırlık verilmemesi durumunda ortezler; diz anatomik ve mekanik eklem özelliklerine göre ortez, amaç ve etki prensipleri, patellar instabilite ortezleri, genu rekürvatum ortezleri, diz fleksiyon deformite ortezleri, genu valgum ortezleri, alt ekstremite kırığı ortezleri ve diz ekstansör zayıflığı ortezleri kaplıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 3 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Diz patolojisi, kas-iskelet sistemi, alt ekstremite kas testi ve hareket açıklığını bilmek, fonksiyonel değerlendirme. Yok Yok
2 Diz açısal deformiteleri ve ortezleri, düzeltme prensipleri. Yok Yok
3 Diz ortezlerinde ölçüm ve model düzeltme. Yok Yok
4 Diz kırıkları ve immobilizasyon ilkeleri, Sarmiento ortez ölçümü. Yok Yok
5 PTB ortez; özellikleri, ölçüm prensipleri ve model işleme. Yok Yok
6 Diz üstü kırıklar ve immobilizasyon prensipleri. Yok Yok
7 Prefabrik diz ortezleri. Yok Yok
8 Femur kırıkları, Thomas KAFO prensipleri. Yok Yok
9 Thomas KAFO; ölçüm prensipleri ve model işleme. Yok Yok
10 Thomas KAFO; ölçüm prensipleri ve model işleme. Yok Yok
11 Ortez diz eklemleri ve KAFO ile bağlantı. Yok Yok
12 KKH patolojisi ve ortezleri, KKH ortez ve üretimi için ölçüm alınması. Yok Yok
13 KKH ortez uygulama prensipleri. Yok Yok
14 KKH ortez uygulama prensipleri. Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1345674 Diz açısal deformitesini bilmek.
2 1345675 Diz açısal deformitelerinde ortez prensiplerini bilmek.
3 1345676 Alt ekstremite kırıklarında ortez prensiplerini bilmek.
4 1345677 KKH de ortez prensiplerini bilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 1 1 3 1 4 3 3 2 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1
2 5 5 1 1 3 1 4 3 3 3 1 3 3 1 1 4 1 1 1 1 1
3 5 5 1 1 3 1 4 3 3 3 1 3 3 1 1 4 1 1 1 1 1
4 5 5 1 1 3 1 4 3 3 3 1 3 3 1 1 4 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek