Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OPZ305 Protez Bilimi IV 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Kısmi amputasyon protezi ve diz disartikülasyon protezi hakkında bilgi vermek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ayak amputasyonlarında ve protezlerinde midtarsal amputasyon protezi, Tarsometatarsal amputasyon protezi ve Syme amputasyon nedenleri, Syme amputasyon protezi işlenir. Diz disartikülasyonu ve protezinde diz disartikülasyonunun (KD) nedenleri, avantajları ve dezavantajları, sok diz diz disartikülasyon tipleri, ölçüm yöntemleri, pozitif model hazırlama ve diz disartikülasyonu diz eklemleri tartışılmıştır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 3 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kısmi ayak amputasyonları ve nedenleri ve düzeyleri, komplikasyonlar ve hasta değerlendirmesi Yok Yok
2 Syme nin amputasyonu ve nedenleri, çeşitleri, komplikasyonları ve hasta değerlendirmesi Yok Yok
3 Kısmi ayak protezleri ve ölçüm prensipleri. Yok Yok
4 Kısmi ayak protezi modeli düzeltme ilkeleri. Yok Yok
5 Syme nin soket özellikleri ve ölçüm prensipleri Yok Yok
6 Syme nin soket modeli düzeltme ilkeleri. Yok Yok
7 Syme nin protez bileşenleri, bağlantı hizalamaları ve süspansiyon yöntemleri Yok Yok
8 Diz disartikülasyonunun tanımı, avantajları ve dezavantajları, çeşitleri, TF amputasyon farklılıklarının karşılaştırılması Yok Yok
9 Diz disartikülasyonunda anatomi ve biyomekanik, hasta değerlendirmesi, soket özellikleri ve soket ölçüm prensipleri Yok Yok
10 Diz disartikülasyonu pozitif model düzeltme ilkeleri. Yok Yok
11 Diz disartikülasyonu protez bileşenlerinin özellikleri, bağlantı ayarları, biyomekanik, problemler ve çözümleri Yok Yok
12 Diz disartikülasyon protezinde güncel teknolojiler Yok Yok
13 Diz disartikülasyon protezinde güncel teknolojiler Yok Yok
14 Diz disartikülasyon protezinde güncel teknolojiler Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1557071 Syme nin güdük ve hastasının değerlendirme ilkelerini bilmek.
2 1557072 Syme soketinin ölçüm, model işleme ve üretim prensiplerini bilmek.
3 1557073 Kısmi ayak değerlendirme prensiplerini bilmek.
4 1557074 Kısmi ayak soketi ölçümü, model işleme ve üretim prensiplerini bilmek.
5 1557075 Diz disartikülasyon güdük değerlendirme prensiplerini bilmek.
6 1557076 Diz disartikülasyonu soket ölçüm, model işleme ve üretim prensiplerini bilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 1 1 5 1 5 3 5 3 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2
2 5 5 1 1 5 1 5 3 5 3 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2
3 5 5 1 1 5 1 5 3 5 3 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2
4 5 5 1 1 5 1 5 3 5 3 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2
5 5 5 1 1 5 1 5 3 5 3 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2
6 5 5 1 1 5 1 5 3 5 3 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek