Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OPZ306 Protez Bilimi V 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Dersin amacı üst ekstremite amputasyonları ve protezleri hakkında bilgi vermektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders; Üst ekstremite amputasyonları ve protez; Kısmi el protezleri, bilek disartikülasyon protezi, transradial amputasyon protezi, dirsek disartikülasyon protezi, transhumeral protez, omuz disartikülasyonu / ön protez. Amputasyon düzeyleri, ameliyat sonrası dönem, güdük farklılıkları, soket tipleri, özellikleri ve seçim kriterleri, mekanik fonksiyonel protezlerin süspansiyon malzemeleri ve mekaniği, bağlantı mekanizmaları ve ayarları bu derste işlenmektedir. Ayrıca soket tipleri, üst ekstremite miyoelektrik kontrollü protezler, süspansiyon malzemeleri ve testler, çalışma mekanizmaları, bağlantı bileşenleri ve ayarların karakteristikleri ve seçim kriterleri işlenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 2 1 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 3 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üst ekstremite fonksiyonel anatomisi, nöroanatomi, üst ekstremite dolaşımı (teorik olarak), üst ekstremite kas testi, eklem hareketi (pratik olarak). Yok Yok
2 Üst ekstremite protez öyküsü, amputasyon nedenleri, komplikasyonlar, postoperatif değerlendirme. Yok Yok
3 Üst ekstremite kavrama modelleri, kavrama kuvvetleri, soket biyomekaniği, üst ekstremite kontrol sistemleri. Yok Yok
4 Üst ekstremite protez bağlantı parçaları; el, dirsek eklemleri, omuz eklemleri. Yok Yok
5 Kablo demeti sistemleri. Yok Yok
6 TR soket çeşitleri, protez bileşenleri, ölçme ve modelleme. Yok Yok
7 TR soket çeşitleri, protez bileşenleri, ölçme ve modelleme. Yok Yok
8 El bileği disartikülasyonu, dirsek disartikülasyonu, soket tipleri, protez parçaları ve ölçüm prensipleri. Yok Yok
9 Bilek disartikülasyonunda / dirsek disartikülasyonunda model işleme prensipleri. Yok Yok
10 Omuz disartikülasyonu, soket tipleri, protez parçaları ve ölçüm prensipleri. Yok Yok
11 Omuz disartikülasyonunda model işleme prensipleri ve soket ayar hizalamaları. Yok Yok
12 Omuz dezartikülasyonunda model işleme ilkeleri ve yuva ayar hizalamaları. Yok Yok
13 Üst ekstremite protezlerinde kas elektriksel kullanım yöntemleri ve güncel uygulamalar. Yok Yok
14 Üst ekstremite protezlerinde kas elektriksel kullanım yöntemleri ve güncel uygulamalar. Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1345830 Protez yönünde üst ekstremite amputee değerlendirmesini bilmek.
2 1345831 Üst ekstremite protezi bölümlerinin özelliklerini bilmek.
3 1345832 Üst ekstremite ampute düzeylerine göre ölçümü bilmek.
4 1345833 Üst ekstremite amputasyon düzeylerine göre modelleme ve soket üretimini bilir.
5 1345834 Üst ekstremite protezi parçalarının bağlantısını bilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 3 3 1 5 3 5 5 5 4 3 3 2 4 1 3 3 4 2
2 5 5 2 3 3 1 5 3 5 5 5 4 3 3 2 4 1 3 3 4 2
3 5 5 2 3 3 1 5 3 5 5 5 4 3 3 2 4 1 3 3 4 2
4 5 5 2 3 3 1 5 3 5 5 5 4 3 3 2 4 1 3 3 4 2
5 5 5 2 3 3 1 5 3 5 5 5 4 3 3 2 4 1 3 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek