Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OPZ308 Protez Bilimi V Uygulama 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Protez Bilimi V'de kapsanan konuların modelleri hakkında bilgi verilmesi ve uygulamalarının tartışılması amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, üst ekstremite amputasyonlarının protezlerinin, tasarımlarının, üretimlerinin her modeldeki uygulamalarını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 2 20
7 Laboratuvar 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 3 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üst ekstremite kas testi, ROM değerlendirmesi. Yok Yok
2 Üst ekstremite kontrol sistemleri, fonksiyonu ve bağlantısı Yok Yok
3 Üst ekstremite protez bağlantı parçaları; protez el, dirsek eklemleri, omuz eklemleri. Yok Yok
4 Üst ekstremite protez bağlantı parçaları; protez el, dirsek eklemleri, omuz eklemleri. Yok Yok
5 Kablo demeti sistemi ile bağlantı. Yok Yok
6 TR ölçümü ve modellemesi. Yok Yok
7 TR soket üretimi ve bağlantısı. Yok Yok
8 TH ölçme ve modelleme. Yok Yok
9 TH soket üretimi ve bağlantısı. Yok Yok
10 Ölçme ve model işleme alan bilek / dirsek / omuz disartikülasyonu. Yok Yok
11 Bilek / Dirsek / Omuz disartikülasyon soketi üretimi ve bağlantısı. Yok Yok
12 Bilek / Dirsek / Omuz disartikülasyon soketi üretimi ve bağlantısı. Yok Yok
13 Miyoelektrik kontrollü protez uygulamaları. Yok Yok
14 Miyoelektrik kontrollü protez uygulamaları. Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1345835 Üst ekstremite ampute hastasının protez yönündeki değerlendirmelerini bilmek.
2 1345836 Üst ekstremite protez kısımlarının özelliklerine göre seçimini bilmek.
3 1345837 Ampute seviyelerine göre üst ekstremite ölçümlerini bilmek.
4 1345838 Üst ekstremite düzeylerine göre modellemeyi bilmek ve soket üretimi yapmak.
5 1345839 Üst ekstremitelerin protez parçalarının bağlantısını bilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 2 4 1 5 3 5 5 2 3 3 4 2 3 1 2 3 3 3
2 5 5 2 2 5 1 5 3 4 5 2 3 4 4 2 3 1 2 3 3 3
3 5 5 2 2 5 1 5 3 4 5 2 3 4 4 2 3 1 2 3 3 3
4 5 5 2 2 5 1 5 3 5 5 2 3 4 4 2 3 1 2 3 3 3
5 5 5 2 2 5 1 5 3 5 5 2 3 4 4 2 3 1 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek