Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OPZ401 Ortez Bilimi VI 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Vertebral kolonun ortotik terminolojisi, pelvik bantlar ve özellikleri, servikal ortezler, servikotoraksal ortezler, torakolumbosakral ortezler, lumbosakral ortezler, skolyoz ve ortezler vertebra ortezlerinde kaplıdır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Vertebral ortezler ve özellikleri, ölçüm ve üretim yöntemleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 3 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spinal kolon biyomekaniği, gövde kas testi ve ROM değerlendirmesi. Yok Yok
2 Spinal ortezlerin tarihçesi, kullanım amaçları, çeşitleri. Yok Yok
3 Omurga patolojileri ve ortez ilkeleri (kırıklar, kifoz, skolyoz). Yok Yok
4 Servikal ortezler, çeşitleri, ortez uygulaması, ölçüm alma, üretim prensipleri. Yok Yok
5 TLSO / LSO tipleri, kırık ve kifozda ölçüm prensipleri. Yok Yok
6 TLSO / LSO tipleri, kırık ve kifozda ölçüm prensipleri. Yok Yok
7 Skolyozda CTLSO / TLSO / LSO tipleri, ortez prensipleri, ölçüm alma. Yok Yok
8 Skolyozda TLSO model işleme ve üretim prensipleri. Yok Yok
9 Alt ekstremite travmatik yaralanmalarda ortez ilkeleri. Yok Yok
10 Ortez ve PTB-AFO'da kısmi yük transfer prensipleri, Thomas KAFO özellikleri. Yok Yok
11 RGO-HGO, parapodyum, döner yürüteç özellikleri ve endikasyonları. Yok Yok
12 RGO-HGO, parapodyum, döner yürüteç özellikleri ve endikasyonları. Yok Yok
13 Ortoprotez özellikleri, endikasyonları, kullanım prensipleri, hasta değerlendirmesi. Yok Yok
14 Ortoprotez özellikleri, endikasyonları, kullanım prensipleri, hasta değerlendirmesi. Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1552559 Omurga patolojilerini bilmek ve ortez değerlendirmelerini yapmak.
2 1552560 Omurga patolojilerindeki ölçüm yöntemlerini bilmek.
3 1552561 Omurga patolojilerinde üretim yöntemlerini bilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 3 5 1 4 3 3 2 3 3 1 2 1 3 1 2 3 1 1
2 5 5 2 3 5 1 5 3 3 2 3 3 1 2 1 3 1 2 3 1 1
3 5 5 2 3 5 1 5 3 3 2 3 3 1 2 1 3 1 2 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek