Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YDİ101 İngilizce I 927003 1 1 2

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin; "European Language Portfolio Global Scale" A2 düzeyinde İngilizcede; - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduğunu anlamaları, - Kendini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Lecturer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

English in Mind Student's Book 1 English in Mind Workbook 1

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Present Simple, Present Continuous Tense ; Present Simple vs Present Continuous; Past Simple Tense, Time Expressions in these tenses, Countable and uncountable nouns, Vocabulary on jobs, food and drink

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
4 Welcome Section ( Greetings and Introduction, The Verb "be", Possessive Adjectives, There is/There are, Rooms and furniture)
4 Welcome Section ( Greetings and Introduction, The Verb "be", Possessive Adjectives, There is/There are, Rooms and furniture)
8 Welcome Section (Prepositions of Place, Have/has got, Colurs,Adverbs of Frequency, Object Pronouns, Can/can't for ability, Clothes, Money and Prices)
8 Welcome Section (Prepositions of Place, Have/has got, Colurs,Adverbs of Frequency, Object Pronouns, Can/can't for ability, Clothes, Money and Prices)
12 Present Simple (positive and negative; questions and short answers); Vocabulary :Hobbies and Interest
12 Present Simple (positive and negative; questions and short answers); Vocabulary :Hobbies and Interest
16 Reading :An Unusual Hobby Like+ing ( Speaking using this pattern)
16 Reading :An Unusual Hobby Like+ing ( Speaking using this pattern)
20 Present Continuous Tense ; Present Simple vs Present Continuous; Time Expressions in these two tenses
20 Present Continuous Tense ; Present Simple vs Present Continuous; Time Expressions in these two tenses
24 Vocabulary exercises on Housework; Speaking about housework, Reading : Let's Give him a Hand
24 Vocabulary exercises on Housework; Speaking about housework, Reading : Let's Give him a Hand
28 Past Simple "be" and regular verbs(positive and negative); Was/were born ; Reading: Erin Brockovich)
28 Past Simple "be" and regular verbs(positive and negative); Was/were born ; Reading: Erin Brockovich)
32 Studying on Multi-word verbs and Memory words; Reading :Remembering Heroes
32 Studying on Multi-word verbs and Memory words; Reading :Remembering Heroes
36 Past Simple Tense(regular and irregular verbs;questions and short answers); Reading : The Ping Pong Friendship that changed the world
36 Past Simple Tense(regular and irregular verbs;questions and short answers); Reading : The Ping Pong Friendship that changed the world
40 MID-TERM WEEK
40 MID-TERM WEEK
44 Vocabulary on Past time Expressions and on Sports ; Speaking on Past Events and happenings
44 Vocabulary on Past time Expressions and on Sports ; Speaking on Past Events and happenings
48 Reading : What does "Success" mean? ; Have to/ don't have to; Speaking on the things we have/don't have to do at home
48 Reading : What does "Success" mean? ; Have to/ don't have to; Speaking on the things we have/don't have to do at home
52 Vocabulary : Jobs ; Work and Money Reading : Following A Dream
52 Vocabulary : Jobs ; Work and Money Reading : Following A Dream
56 Countable and uncountable nouns ; a/an, some and any, much and many Reading : A Long and Healty Life, Vocabulary on Food and DrinkSpeaking on Ordering a MealCheck your Progress
56 Countable and uncountable nouns ; a/an, some and any, much and many Reading : A Long and Healty Life, Vocabulary on Food and DrinkSpeaking on Ordering a MealCheck your Progress

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1344771 Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level A2) yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 1344772 Kısa net iletileri kavrayabilir.
3 1344768 Kısa, günlük metinleri kavrayabilir.
4 1344769 Basit, günlük sohbetlere katılabilir.
5 1344770 Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir.
6 1344773 Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 5 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 2 1 1 1 5 1 3 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 3 1 1 1 5 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 3 1 1 1 5 1 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 3 1 1 1 5 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek