Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OPZ117 Biyomedikal Teknoloji 927003 1 1 2

Dersin Amacı

Ortez ve protez alanında uygulanan biyomedikal teknoloji yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Selim ARAS

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders; Sanal gerçeklik,Artırılmış gerçeklik,Üst ekstremite dış iskelet robotları,Alt ekstremite dış iskelet robotları,Ortezler ve teknoloji,Robotik protezler,Video bazlı oyunlar ile rehabilitasyon teknolojleri,Asistif / destekleyici teknolojler,Biyosinyaller ve elektromiyografi,Fonksiyonel elektrik stimülasyonu,Robotik ve sensör teknolojileri,Rehabilitasyonda hareket sensörleri,Biyomateryaller ve polimer teknolojisi,Bio-yazıcılar; konularını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 1 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Sanal ve AR Gerçeklik Biyomedikal Teknolojisi.mp4
1.Sanal ve Artırılmış Gerçeklik.ppt
2 Sanal ve Artırılmış Gerçeklik devamı.. 2.ppt
20.10.2020.mp4
3 Üst ve Alt Ekstremite Dış İskelet Robotları 3.ppt
27.10.2020.mp4
4 Üst ve Alt Ekstremite Dış İskelet Robotları devamı 03.11.2020.mp4
4.ppt
5 Ortezler ve Protezler 5.ppt
10.11.2020.mp4
6 Ortezler ve Protezler devamı.. 6.ppt
17.11.2020.mp4
7 Biyosinyal ve Elektromiyografi 7.mp4
7.ppt
8 Biyosinyal ve Elektromiyografi devamı 8.ppt
8.mp4
9 Biyomateryaller ve Biyoyazıcılar 9.ppt
9.mp4
10 Biyomateryaller ve Biyoyazıcılar 10.ppt
10.mp4
11 Öğrenci proje sunumları ve tartışma 11.ppt
11.mp4
12 Öğrenci proje sunumları ve tartışma 12.ppt
12.mp4
13 Öğrenci proje sunumları ve tartışma 13.ppt
13.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1344759 Biyomateryal ve biyo-yazıcı teknolojisini kavrar.
2 1344760 Robotik ve sensör teknolojisini analiz eder.
3 1344761 Rehabilitasyonda kullanılan teknolojiyi ortez ve protez ile ilişkilendirir.
4 1344762 Ortez ve protez teknolojisini açıklar.
5 1344763 Sanal ve artırılmış gerçeklik, alt ve üst ekstremite robotik ortezlerini tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 1 1 2 1 3 1 5 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1
2 5 3 1 1 2 1 3 1 5 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1
3 4 3 1 1 1 1 3 1 5 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1
4 5 3 1 1 2 1 3 1 5 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1
5 4 3 1 1 2 1 3 1 5 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek