Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OPZ214 Psikolojiye Giriş ve Travma Psikolojisi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Psikoloji, düşünceleri, davranışları ve duyguları araştıran bir bilimdir. Bu ders öğrencilerin temel psikolojik bilgi ve eleştirel düşünme becerilerini edinmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Dünyaya anlamak, gebe kalmak, düşünmek gibi amaçlarla bakan herkes, insanların davranışları ve düşünme süreçleri hakkında bilgiye ihtiyaç duyar. Dersin amacı, yaşam boyu gelişim sorunları, duygular ve bağırsaklar, beynin nasıl çalıştığı, dünyayı nasıl algıladığımız, bilişsel psikoloji ve zihinsel sağlık gibi fiziksel benliğimizle daha fazla ilgilenen konular hakkında genel bir bilgi vermektir. Genel girişten sonra, travmatik olayların insan psikolojisi ve travma sonrası psikososyal müdahale programları üzerindeki etkileri incelenmelidir. Ortopedik protez ortezleri, mesleki yaşamları boyunca travmaya en fazla maruz kalan kişilerle çalışan ve dolayısıyla travmatize, yani sekonder travmatizasyon olan meslek grupları arasındadır. Bu nedenle öğrencilerin travmatik olayı, kişi üzerindeki etkilerini ve protez veya ortezli kişilerde görülebilen zihinsel sağlık problemlerini bilmeleri ve bu tür bireylere yaklaşırken ne yapmaları gerektiğini bilmeleri önemlidir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikoloji tarihi, Yaşam boyu gelişim, Duyum ve algı, Zeka ve bilişsel işlevler, Kişilik, Psikopatoloji, Travma, travmatik yaşam olayları ve yaşam nedir? (tanım, sınıflandırma, aşamalar, travma modeli ve psikososyal etkiler) Travmatik deneyime yanıtlar: Akut Stres Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Depresyon Sekonder (dolaylı) travmatizasyon Kaybı ve yaşı, Protez ortez kullanan kişilerde psikolojik sorunlar ve yaklaşımlar, Etkili Müdahale Yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 3 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı Yok Yok
2 Psikoloji tarihi Yok Yok
3 Yaşam boyu gelişim Yok Yok
4 His ve algı Yok Yok
5 Zeka ve bilişsel işlevler Yok Yok
6 Kişilik Yok Yok
7 Psikopatoloji Yok Yok
8 Travma, travmatik yaşam olayları ve yaşam nedir? (tanım, sınıflandırma, aşamalar, travma modeli ve psikososyal etkiler) Yok Yojk
9 Travmatik deneyime yanıtlar: Akut Stres Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Depresyon Yok Yok
10 Travmatik deneyime yanıtlar: Akut Stres Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Depresyon Yok Yok
11 Travmatik deneyime yanıtlar: Akut Stres Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Depresyon Yok Yok
12 İkincil (dolaylı) travmatizasyon Yok Yok
13 Kayıp ve keder Yok Yok
14 Protez-ortez kullanan insanlarda psikolojik sorunlar ve yaklaşımlar Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1345814 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler psikoloji bilimini genel düzeyde öğrenir, insanların davranışsal düşünce ve duygularını ve kökenlerini öğrenir.
2 1345815 Travma travmatik olaylar, travmatik olaylara psikolojik tepkiler, akut stres bozukluğu, travmatik stres bozukluğu sonrası,
3 1345816 Vücut kaybı ve sekonder travmatizasyonla ilgili kayıp ve morbidite hakkında bilgi edinmeli, birlikte çalıştıkları kişilere biyopsikososyal bir şekilde yaklaşmalıdır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 1 1 1 4 5 1 1 1 2 4 4 3 1 1 1 1 1 1
2 1 1 2 1 1 1 3 5 1 1 1 2 4 4 3 1 1 1 1 1 1
3 1 1 2 1 1 1 3 5 1 1 1 2 4 4 3 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek