Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OPZ218 Halk Sağlığı 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Temel gereksinimlerin öğrenilmesi ve bu gereksinimler doğrultusunda bakımın planlanmasının anlaşılması, halk sağlığı hizmetlerinin bilinmesi, yaşlılık dönemine ilişkin yaşlıların karşılaştıkları sorunlar, gereksinimleri ve beklentileri, yaşlılara yönelik hizmet modelleri ve sosyal hizmet uygulamalarının ele alınmasıdır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müfredatın tanıtımı ve tanıtımı, Temel Sağlık Gereksinimleri ve Sağlık Planlaması, Evde Bakım, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, Okul Sağlık Hizmetleri, Psikososyal Destek Hizmetleri Yaşlılarda Öz-Yeterlik ve Beslenme, Yaşlılarda İstismar ve İhmal, Kaza ve Önleme , Önemi Yaşlılarda Sosyal Destek, Yaşlanma Politikası ve Ulusal Eylem Planları, Sağlık Hizmetlerinin Etik ve Hukuki Boyutları, Sağlık Personeli Sorunları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 3 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık, Hastalık ve Sağlık Hizmetleri Yok Yok
2 Sağlık ve hastalığın ölçülmesi, temel ölçütler Yok Yok
3 Sağlığın Sosyal Boyutu ve Sağlıkla İlgili Eşitsizliklerin Azaltılması Yok Yok
4 Cumhuriyetten bu yana politikalar Yok Yok
5 Bulaşıcı hastalıklar ve sürveyans Yok Yok
6 Aşılama ve çocuk/Korku/ Yetişkin aşılaması Yok Yok
7 Sağlık Taramaları Yok Yok
8 Çevre Sağlığı Yok Yok
9 Ruh Sağlığı ve Sorunları Yok Yok
10 Yaşlı ve Engellilerin Korunması ve Bakımı Yok Yok
11 Sağlık verileri ve Bilgi Sisteminin Yönetimi Yok Yok
12 Sağlık verileri ve Bilgi Sisteminin Yönetimi Yok Yok
13 Sağlığın Geliştirilmesi Yok Yok
14 Sağlığın Geliştirilmesi Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1345698 Temel bakımın planlanması ve yürütülmesindeki temel kurallar hakkında bilgi sahibi olur.
2 1345699 Yaşlılara yönelik sosyal hizmetler hakkında bilgi sahibi olur.
3 1345700 Ülkemizdeki Temel Bakım Hizmetlerinin Durumu hakkında farkındalık kazanır
4 1345701 Yaşlılarda kazalardan korunmak için çevrenin nasıl düzenleneceği hakkında bilgi sahibi olur.
5 1345702 Yaşlılarda uygulanan meşguliyet tedavisi, davranış tedavisi ve psikososyal-iletişim tedavisinin önemini kavrar.
6 1345703 Bakım hizmetlerinin etik ve hukuksal boyutu hakkında farkındalık kazanır.
7 1345704 Öz-Bakım ve beslenme konularında bilgi sahibi olur
8 1345705 Bakım elemanlarının karşılaşması muhtemel olan sağlık sorunları ve alınması gereken önlemleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 1 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 2 1 1
2 3 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 2 1 1
3 3 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 2 1 1
4 3 1 1 2 3 1 5 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 2 1 1
5 3 1 1 2 1 1 5 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 2 1 1
6 3 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 2 1 1
7 3 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 2 1 1
8 3 1 1 2 1 1 1