Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OPZ317 Günlük Yaşam Aktiviteleri 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Farklı hastalık gruplarında, temel günlük yaşam aktivitelerinin tanımlamak, günlük yaşam aktivitelerini değerlendirmek ve transfer aktivitelerini anlatmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders, temel ve yardımcı günlük yaşam aktivitelerini, farklı hastalık gruplarının günlük yaşam aktivitelerine ait sorunları değerlendirme ve müdahale yöntemlerini içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 2 1 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 3 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Günlük Yaşam Aktivitelerinin İncelenmesi Yok Yok
2 Günlük yaşam aktiviteleri eğitimi Yok Yok
3 İmmobilizasyonun etkileri, mekanik destekler Yok Yok
4 Bakim hizmetlerinde ergoterapinin rolü Yok Yok
5 Koruyucu ergoterapi (ergonomik riskler ve korunma yolları Yok Yok
6 Pediatrik hastalarda günlük yaşam aktiviteleri Yok Yok
7 Nörolojik hastalarda günlük yaşam aktiviteleri Yok Yok
8 Geriatrik hastalarda günlük yaşam aktiviteleri Yok Yok
9 Ortopedik hastalarda günlük yaşam aktiviteleri Yok Yok
10 Psikiyatrik hastalarda günlük yaşam aktiviteleri Yok Yok
11 Romatolojik hastalarda günlük yaşam aktiviteleri Yok Yok
12 Toplum temelli ergoterapi Yok Yok
13 Görme engellilerde hastalarda günlük yaşam aktiviteleri Yok Yok
14 Görme engellilerde hastalarda günlük yaşam aktiviteleri Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1557111 Temel günlük yaşam aktivitelerinin tanımını yapar
2 1557112 Ergoterapistin günlük yaşam aktiviteleri eğitimindeki rolünü tanımlar
3 1557113 Farklı hastalık gruplarındaki günlük yaşam aktivitelerini değerlendirir ve planlar.
4 1557114 Sağlık, yaşam kalitesi, kalıtım ve iyi olma halinde, ergoterapinin rolünü kavrar
5 1557115 Günlük yaşam aktivitelerinde ve iş yerinde ergoterapi uygulamalarını inceler
6 1557116 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisini kazanır
7 1557117 Disiplinler arası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 5 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1
2 3 1 2 2 1 1 1 4 1 1 5 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1
3 3 1 2 2 1 1 1 5 1 1 5 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1
4 3 1 2 2 1 1 1 5 1 1 5 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1
5 3 1 2 2 1 1 1 5 1 1 5 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1
6 3 1 2 2 1 1 1 5 1 1 5 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1
7 3 1 2 2 1 1 1 5 1 1 5 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek