Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VST626 Hayvan Yetiştiriciliğinde Reprodüktif Biyoteknoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sürekli olarak gelişen reprodüktif biyoteknolojik yöntemler ve bunların uygulama becerilerinin kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mesut ÇEVİK, Doç. Dr. Murat SELÇUK, Dr. Öğr. Üyesi Eser AKAL

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Hafez E.S.E.: Reproduction in Farm Animals.Fifth Edition, Philedelphia,1987. - Alaçam E.: Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon,Suni Tohumlama, Doğum ve İnfertilite. First Edition,Konya,1984. - Busch W, Löhle K, Peter W: Künstliche Besamung bei Nutztieren. Second Edition, Stuttgart, 1991. - Youngquist R.S., Threlfall W.R.: Current Therapy in Large Animal Theriogenology. Second Edition, Philedelphia,2007.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Hayvanların üremesinde kullanılan biyoteknolojinin tanımı, kapsadığı alanlar ve evcil hayvan türlerinde uygulanan biyoteknolojik yöntemlerin (suni tohumlama, embriyo transferi, gen transferi, cinsiyetin belirlenmesi) uygulamalı olarak verilmesini kapsar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 10 11 110

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reprodüktif Biyoteknoloji nedir?
2 Hangi amaçlarla kullanılır?
3 Ülkemizdeki reprodüktif biyoteknoloji uygulamaları ne durumdadır?
4 Sperma Dondurma
5 Embriyo Dondurma
6 Dondurma Yöntemleri
7 Dondurulmuş Hücrelerin Kültürü
8 Çözündürme Teknikleri
9 ARASINAV
10 Klonlama
11 IVF
12 Embriyo Transferi
13 Diğer Biyoteknolojik Uygulamalar
14 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1769955 Yüksek Lisans düzeyinde bilgi ve beceri elde edilmesi
2 1769956 İleri Androloji, Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon bilgisi
3 1769957 Evcil hayvan türlerinde uygulanan biyoteknolojik yöntemlerin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67381 Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama alanında yeterli bilimsel teorik ve uygulama prensibine sahip olan kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen bireyler yetiştirmektir.
2 67382 Yüksek Lisans düzeyinde bilgi ve beceri elde edilmesi.
3 67389 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
4 67390 Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olma.
5 67387 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
6 67386 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 67385 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
8 67383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
9 67388 İleri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
10 67384 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek