Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VST617 Koyun ve Keçilerde Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Koyun ve Keçilerde Reprodüksiyon bilgisinin verilmesi ve Suni Tohumlama becerisinin kazanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mesut ÇEVİK, Doç. Dr. Murat SELÇUK, Dr. Öğr. Üyesi Eser AKAL

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Hafez E.S.E.: Reproduction in Farm Animals.Fifth Edition, Philedelphia,1987. - Alaçam E.: Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon,Suni Tohumlama, Doğum ve İnfertilite. First Edition,Konya,1984. - Busch W, Löhle K, Peter W: Künstliche Besamung bei Nutztieren. Second Edition, Stuttgart, 1991. - Youngquist R.S., Threlfall W.R.: Current Therapy in Large Animal Theriogenology. Second Edition, Philedelphia,2007.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Koyun ve keçilerde dölerimsel özelliklerin ortaya konulması ve suni tohumlama tekniğinin açıklanması ve uygulamalı olarak anlatılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 10 11 110

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koyun ve Keçilerde genital organların yapısı
2 Koç ve tekede genital organların morfolojik muayenesi
3 Koç ve tekelerden sperma alma yöntemleri
4 Koç ve teke spermasının muayenesi ve değerlendirilmesi
5 Koç ve teke spermasının kısa süreli saklanması
6 Koç ve teke spermasının uzun süreli saklanması
7 Arasınav
8 Koyun ve keçilerde kızgınlık belirtileri
9 Koyun ve keçilerde kullanılan suni tohumlama yöntemleri
10 Koyun ve keçilerde kızgınlık saptama yöntemleri
11 Koyun ve keçilerde en uygun tohumlama zamanı
12 Suni tohumlama yöntemleri
13 Suni tohumlama sonrası gebelik oranlarını artırıcı yaklaşımlar
14 Koyun ve keçilerde östrus senkronizasyonu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1769988 Yüksek Lisans düzeyinde bilgi ve beceri elde edilmesi
2 1769989 İleri Androloji, Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon bilgisi
3 1769990 Koyun ve Keçilerde dölverimi bilgisinin kazanılması
4 1769991 Koyun ve Keçilerde suni tohumlama becerilerinin kazanılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67381 Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama alanında yeterli bilimsel teorik ve uygulama prensibine sahip olan kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen bireyler yetiştirmektir.
2 67382 Yüksek Lisans düzeyinde bilgi ve beceri elde edilmesi.
3 67389 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
4 67390 Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olma.
5 67387 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
6 67386 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 67385 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
8 67383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
9 67388 İleri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
10 67384 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek