Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBE615 Ebelikte Etik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencinin ebeliğin tarihsel gelişimi ve ebelikte etik kavramlar konusunda bilgi edinmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üye. Nuran MUMCU

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ulusoy MF, Görgülü RS. Hemşirelik esasları-temel kuram, kavram, ilke ve yöntemler, Cilt:I, 5. bs., Ankara: 72 TDFO Ltd.Şti.,2001. 2. Ulusoy MF, Uçar H. Araştırma etiği. Ankara: 72 Tasarım Ltd. Şti. 2002. 3. Tschudin, V. Ethics in nursing. Edinburgh: Elsevier Science, 2003. 4. S.Şentürk, Hemşirelik tarihi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 5. Velioğlu P. Hemşirelikte kavram ve kuramlar, Alaş Ofset, 1999, İstanbul. 6. F.A.AY, Sağlık uygulamalarında temel kavramlar ve beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri, 2011. 7. Lachman VD. “Applied ethics in nursing” Springer Publishing Company Inc, Newyork, 2006 8. Fry TS. “ICN (International Council of Nurses) Ethics in nursing Practices”,Çev:B.Bağ, Aktif Yayınevi,Erzurum,2000.

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bu ders, ebelik tarihi, etik kavramlar ve ebelik mesleğindeki etik kodları ve konuları içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 14 14
20 Rapor Hazırlama 2 8 16
27 Makale Yazma 8 4 32
28 Makale Kritik Etme 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 1 4 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
36 Rapor 3 6 18
54 Ev Ödevi 6 4 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, amacı ve görüşler
2 Dünya’da ve Türkiye’de ebelik mesleğinin tarihsel gelişimi
3 Ebelik mesleği ve felsefesi
4 Etik kavram ve ilkeler
5 Etik bilimi ve ebelik etik kodları
6 Etik ikilem ve etik karar verme
7 İnsan hakları
8 Arasınav
9 Hasta hakları
10 Ebelik sorumluluk ve yükümlülükleri
11 Ebelikte uygulama hataları (Malpraktis)
12 Ebelikte etik konulu örneklerin tartışılması
13 Ebelikte etik tartışmaya yol açabilecek durumlar (ötenazi ve doku/organ nakli,onkoloji hastaları, AIDS/HIV (+) hastalar)
14 Ebelikte etik tartışmaya yol açabilecek durumlar (Kürtaj, kadına yönelik şiddet, cinsel taciz)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1570895 Ebelik mesleğinin tarihi gelişimini ifade edebilme
2 1570896 Ebelik mesleğinin mevcut durumunu ifade edebilme
3 1570899 Etik kavramları açıklayabilme
4 1570900 Ebelikte etik ilkeleri açıklayabilme
5 1570901 Ebelik uygulamalarında etik ilkeleri tartışabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 2 3 3 4 3
2 3 3 4 5 4 3 2 3
3 3 3 2 5 2 3 3 2
4 5 2 5 1 2 3 3 5
5 3 4 4 4 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek