Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBE608 Ebeveynliğe Hazırlık ve Ebelik Yaklaşımı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Gebelik döneminde karşılaşılabilecek sorunları saptamak, yeni doğan bebeğin bakımı, çocuk bakımı ve yetiştirilmesinde karşılaşılan sorunları saptamak, bu sorunların yönetimi ve bu öğrendiklerini pratikte uygulamalarını sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taşkın L (2012). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara. Çoşkun A (2000). Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. İstanbul. Şirin A, Kavlak O (2011). Kadın Sağlığı, Bedray Basın Yayıncılık, İstanbul. Dağoğlu T., Görak G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik,Yenilenmiş İkinci Baskı, Nobel Tıp Kitabevi ,İstanbul. Savaşer S., Yıldız S (2009). Hemşireler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul. Çavuşoğlu H (2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt 1 genişletilmiş 9. baskı, Cilt 2 genişletilmiş baskı, Sistem Ofset. Yavuzer H (2008). Çocuk Psikolojisi. (31nd ed.). İstanbul, Remzi Kitabevi. Kollar LM (2005). Health Promotion of the Adolescent and Family. İçinde M.J. Hockenberry, D. Wilson, M. L. Winkelstein (Eds), Wongs Essentials of Pediatric Nursing, Seventh Edition, Mosby: 494-506. Neyzi, O., Ertuğrul T. (Eds) (2012). Pediatri. (7. Baskı ), 1. Cilt, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genetik danışmanlık yapabilme, çiftlere annelik ve babalık kavramlarını ve sürecini açıklayabilme, doğum öncesi hazırlık sınıflarını, önemini, kapsamını ve etkinliğini tanımlayabilme, gebelik öncesi, gebelik ve doğum eylemi sürecinde bakım verebilme, ebeveynliğe ve doğuma hazırlık eğitimi verebilme becerisinin kazandırılmasını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gebelikte görülen fizyolojik, psikolojik ve metabolik değişiklikler
2 Gebelikte görülen fizyolojik, psikolojik ve metabolik değişiklikler
3 Doğum öncesi hazırlık sınıfları, önemi, kapsamı ve etkinliği
4 Doğum öncesi hazırlık sınıfları, önemi, kapsamı ve etkinliği
5 Genetik danışmanlık
6 Gebelik, doğum ve doğum sonu bakım
7 Gebelik, doğum ve doğum sonu bakım
8 Vize Sınavı
9 Anne bebek ilişkisi
10 Normal yenidoğanı ve bakım
11 Yenidoğan sorunları ve bu durumlarda yaklaşım
12 Ebeveyn davranışlarının çocuk üzerine etkisi
13 Çocukluk çağı kazaları
14 Çocukla iletişim
15 Çocuk yetiştirme yolları
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1570758 Gebelikte görülen fizyolojik, psikolojik ve metabolik değişiklikler hakkında yeterli bilgi sahibi olur.
2 1570759 Doğum öncesi hazırlık sınıflarını, önemini, kapsamını ve etkinliğini tanır
3 1570760 Genetik danışmanlık yapar, ebeveynlere anne baba kavramlarını tanıtarak süreci tanımlar
4 1570761 Anne bebek ilişkisinin kurulmasına yardım eder.
5 1570762 Normal yenidoğanı ve bakım önceliklerini tanımlar.
6 1570763 Yenidoğan sorunları ve bu durumlarda yaklaşımı tanımlar.
7 1570764 Çocuk ve ailesi ile iletişim kurmayı bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 3 3 3
2 3 4 3 4 3 3 4 3
3 4 4 4 3 3 3 4 4
4 4 3 4 3 3 3 3 3
5 4 4 4 3 4 3 4 3
6 3 3 3 4 4 4 3 4
7 3 2 3 3 4 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek