Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
JFM604 Dönüşümler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere 2 boyutlu başlıca koordinat dönüşümleri (benzerlik, affin ve projektif dönüşümler) ile dengelemeli koordinat dönüşümleri ve üç boyutlu dönüşümlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Sebahattin Bektaş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yaşayan, A. 1978. Hava Fotogrametrisinde 2 Boyutlu Doğrusal Dönüşümler ve Uygulamaları, KTÜ yayınları, Yayın No:102, Trabzon Bektaş, S., 2005. Dengeleme Hesabı, OMÜ yayınları, Yayın No:118, Samsun

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dönüşüm kavramı, jeodezik ve fotogrametrik koordinat dönüşümleri, koordinat sistemleri, iki boyutlu doğrusal dönüşüm, benzerlik, affin ve projektif dönüşüm, en küçük kareler dengelemesi ile dönüşüm, dönüşüm uygulamaları, üç boyutlu dönüşümler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
9 Problem Çözümü 10 2 20
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
21 Rapor Sunma 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 12 7 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koordinat dönüşümlerine giriş. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/sbektas/111290/Koordinat%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf
storage/app/public/sbektas/111290
2 Dönüşüm kavramı.
3 Jeodezik ve fotogrametrik koordinat dönüşümleri.
4 Koordinat sistemleri.
5 İki boyutlu doğrusal dönüşüm,
6 Benzerlik dönüşümü.
7 Dönüşüm uygulamaları,
8 Ara sınav
9 Affin dönüşümü
10 Projektif dönüşüm
11 En küçük kareler dengelemesi ile dönüşüm,
12 Dönüşüm uygulamaları,
13 Üç boyutlu dönüşümler
14 Dönüşüm uygulamaları,

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1556237 İki boyutlu koordinat dönüşümlerini çözebilme
2 1556238 Dengelemeli koordinat dönüşümleri çözebilme
3 1556236 Üç boyutlu koordinat dönüşümlerini çözebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 5 4
3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek