Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
JFM610 Yersel Fotogrametri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Yer fotogrametrisi konusunda uygulama yapabilecek ve yeni teknikler geliştirebilecek anlayışa sahip öğrenci yetiştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Sedat Doğan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atkinson, K.B, 2001. Close Range Photogrammetry and Machine Vision. Whittles Publishing.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yersel metrik kameralar, yakın resim fotogrametrisi için amatör kameralar, kontrol noktaları ve resim çekim ağının optimizasyonu. Veri toplama, fotoğraf verilerinin dijital fotogrametrik yöntemler ve analitik yöntemlerle işlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yer fotogrametrisine giriş, temel kavramlar ve koordinat sistemleri.
2 Yersel metrik kameralar.
3 Yer fotogrametrisi ve yakın resim fotogrametrisi için amatör dijital kameralar.
4 Kameraların kalibrasyonu.
5 Kalibrasyon için kontrol noktası tasarımı ve nesne koordinatlarının dengeleme ile bulunması.
6 Yakın resim çekim palanlarının hazırlanması ve optimizasyonu.
7 Yakın resim fotogrametrisi ve yer fotogrametrisinde poz kestirimi.
8 Video kameralarla yer fotogrametrisi tekniklerine giriş.
9 Tek video kamera ile 3 boyutlu ölçme ve model oluşturma teknikleri.
10 Birden çok video kamera ile 3 boyutlu ölçme ve model oluşturma teknikleri.
11 Video kameralarla gerçek zamanlı fotogrametrik ölçülere giriş.
12 Gerçek zamanlı uygulamalarda video kameraların senkronizasyonu.
13 Çoklu kamera ağları ve fotogrametri.
14 Akıllı kamera sensör ağları ve fotogrametri
15 Akıllı kamera sensör ağlarında temel sorunlar ve yeni konular.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566907 Yer fotogrametrisini öğrenir.
2 1566908 Kamera kalibrasyon modellerini ve tekniklerini öğrenir.
3 1566909 Video kameralarla fotogrametrik ölçme yöntemlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5 5
3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek