Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
JFM613 Dijital Fotogrametride Gelişmiş Metotlar ve Algoritmalar 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Fotogrametrik sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli olan matematik ve programlama alt yapısının öğrencilere kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Sedat Doğan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kraus K., 2003. Photogrammetry (vol.1 and vol.2) .Dümmler Verlag, Bonn. Altan O ve diğ.2007. Fotogrametri (Türkçe Çeviri: Kraus, K.), İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fotogrametrik sistemlerde kullanılan ileri modeller ve algoritmalar, bunların Visual C++ programlama dilinde yorumlanması. Görüntü koordinatlarının ölçülmesi; alan, özellik ve şablon temelli görüntü eşleştirme teknikleri. Piksel altı koordinat ölçümü için filter tasarımı. Dijital ortofoto ve matematiksel altyapısı, bu tekniklerin güvenilirlik değerlendirmelerinin yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 8 5 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 5 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fotogrametrideki gelişmiş modeler ve algoritmalara genel bakış.
2 C# programlama dili ile fotogrametrik algoritmaların geliştirilmesi için izlenecek yöntemlere genel bakış.
3 Resim koordinatlarının otomatik ve yarı otomatik olarak ölçülmesi problemi.
4 Alan esaslı görüntü eşleştirme teknikleri ve algoritmalar.
5 Alan esaslı görüntü eşleştirme teknikleri ve algoritmaların C# ile yorumlanması.
6 Öznitelik esaslı görüntü eşleştirme yöntemleri ve algoritmalar.
7 Öznitelik esaslı görüntü eşleştirme teknikleri ve algoritmaların C# ile yorumlanması.
8 Şablon esaslı görüntü eşleştirme yöntemleri ve algoritmalar.
9 Şablon esaslı görüntü eşleştirme teknikleri ve algoritmaların C# ile yorumlanması.
10 Mid-term exam.
11 Piksel altı koordinat ölçümü için filtre tasarımı ve C# ile yorumlanması.
12 Sayısal görüntülerin rektifikasyonu ve radyometrik örnekleme teknikleri.
13 Rektifikasyon ve radyometrik örnekleme tekniklerinin C# ile yorumlanması.
14 Sayısal ortofotonun matematik modelleri. Sayısal ortofoto tekniklerinin Visual C# ile yorumlanması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566576 Dijital fotogrametrideki ileri modelleri ve algoritmaları öğrenir.
2 1566575 Fotogrametrik yazılım geliştirebilmek için gerekli olan bilgi ve anlayışa sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek