Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 9 2 22
2 Final Sınavı 5 2 13
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
24 Seminer 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kıyı Alanları ile ilgili genel tanımlar, kavramlar
2 Kıyı Alanlarının Kullanımında Kamu Yararı
3 Geçmişten günümüze Kıyı ile ilgili yasal dayanaklar Kıyı Kanununun Gelişimi,
4 Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti İşlemleri, Harita Mühendislerinin Rolü
5 Kıyı Alanlarının Planlaması ve Uygulama Sorunları,
6 Kıyı Alanlarının Yönetimi ile ilgili temel kavramlar
7 Kıyı Alanlarının Yönetimi ve Karşılaşılan Sorunlar
8 Kıyı Alanlarının Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı,
9 Türkiye’de Kıyı Planlaması ve Yönetimine Yönelik Yeni Girişimler,
10 ARASINAV
11 Kıyı Yönetimi ve Planlama Tekniklerinin İncelenmesi
12 Bütünleşik Kıyı Yönetimi ve kurumsal düzenlemeler
13 Öğrencilerin Seminer Sunumu
14 Genel Değerlendirme.
15 Yılsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566833 Kıyı ve kıyı bilinci kavramları üzerine düşünme ve bu kavramların meslekler arası ilişkiler üzerindeki etkisi hakkında detaylı bilgiler edinme imkanı bulabilecekler.
2 1566834 Kıyıların kirlenmesi ve sanayileşme etkisi, ülkemizdeki ve dünyadaki önemli kıyı sorunları, gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde kıyı konuları üzerinde bilgiler edinebilecekler.
3 1566831 Planlama işlemleri ile kıyı ilişkisi, Türkiye\'de kıyı bilinci ve kıyı mevzuatı, kıyı kirliliği ve uluslar arası ilişkiler hakkında detaylı bilgiler edinebilecekler.
4 1566832 Kıyının korunmasında imar planları ve uygulamalarının önemi, kıyı sorunlarının çözümünde bireysel ve kurumsal görevler konusunda detaylı bilgilere sahip olacaklar.
5 1566830 Öğrenci seminer sunumları ile kıyı sorunları ve çözüm önerileri üzerine uygulamalar yapabilecek, kıyı sorunları hakkında bireysel düşünceler geliştirebilecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4 4
3 5
4 5
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek