Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
JFM620 Kırsal Alanların Düzenlenmesinde Ölçme Tekniği ve Organizasyonu 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kırsal alanlardaki genel sorunların ortaya konulması, mülkiyet ve toprak dağılımının tespiti ve değerlendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

An Overview of Land Consolidation in Europe Arvo Vitikainen, D.Sc. (Tech.), Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research VOL 1, 2004 Milletlerarası Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Kongresi Tebliğler 22-27 eylül 1992. Arazi Toplulaştırması Prof. Dr. N. YILDIZ Yıldız Ün. Yayın No:167,1983Istanbul Almanya’da Arazi Toplulaştırma Çalışmaları, TMMOB HKMO 1995 Ankara. Yrd. Doç. Dr. Tayfun ÇAY, Arazi Düzenlemesi ve Mevzuatı Kitabı, 1998, Konya. Doç. Dr. Zerrin DEMİREL, Arazi Toplulaştırması, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fot. Anabilim Dalı, Üniversite Yayın No: YTÜIN.DN.970322, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, 1997, İstanbul. 2005 tarih, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kırsal alanların düzenlenmesi temel ilkeler, Kırsal alan düzenleme yöntemleri, Kırsal alan düzenlemeleri ve Türkiye’deki uygulamalar, kırsal alan düzenlemelerinin yapılışı, Kırsal alan düzenlemelerinde Arazi Toplulaştırması, Arazi toplulaştırmanın amaçları, planlaması ve uygulaması, Arazi toplulaştırması-kadastro ilişkileri, Toplulaştırmada ölçmenin önemi, Arazi Toplulaştırmasında teknik ve hukuki sorunlar, Arazi toplulaştırmasının ekonomik, teknik ve hukuksal irdelenmesi, Uygulama örnekleri. Arazi düzenleme çalışmalarında Ölçme Safhaları, Ölçme ve Yorumlama, Sonuç ve Öneriler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 9 2 22
2 Final Sınavı 5 2 13
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
22 Proje Hazırlama 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kırsal alanlar ve kırsal kalkınma. Türkiye’de tarım politikası ve tarihsel gelişimi.
2 Türkiye’nin tarım sektörü yapısal analizi ve AB ortak tarım politikası.
3 Tarım ve tarımsal üretim kavramları, tarımsal üretimi etkileyen faktörler.
4 Organik tarımın gelişimi ve önemi. Tarım teknolojileri. Türkiye’de tarım işletmeleri ve özellikleri.
5 Tarım arazilerinin parçalanması ve işletmelere etkisi Tarım arazilerinin parçalanma nedenleri,
6 Arazi toplulaştırması hakkında genel bilgiler. Türkiye’de toplulaştırma çalışmaları
7 Diğer bazı ülkelerde arazi toplulaştırma çalışmaları. Arazi toplulaştırmasının safhaları
8 Öğrencinin bağımsız olarak yapacağı Arazi Toplulaştırma projelerinin dağıtımı
9 Toplulaştırmada ölçme işleri ve uygulamalar.
10 ARASINAV
11 Tarım işletmelerine ait “mülkiyet haritalarının” sayısallaştırılması ve kontroller.
12 Yeni tasarlanan işletme bloklarının oluşturulması. Blok alanlarının hesabı ve kontrolü
13 Toprak-verim-konum endeks sınırlarının tespiti.
14 Yeni tarım parsellerinin oluşturulması ve dağıtımı Arazi toplulaştırma projelerinin teslimi. Ders ve proje değerlendirilmesi, öneriler
15 Yılsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53883 1566806 Kırsal alanlarda arazi yönetiminin önemini kavrayacaklar.
53884 1566807 Türkiye\'de kırsal alanlardaki mülkiyet ve arazi kullanımına ilişkin sorunların kavranması ve çözüm önerileri hakkında bilgi sahibi olacaklar.
53885 1566803 Tarım ve Kırsal Kalınma politikalarının ve önemini anlayacaklar.
53886 1566804 Arazi toplulaştırma projesi aşamalarını anlayacaklar ve önemini kavrayacaklar.
53887 1566805 Arazi Toplulaştırma Projesini gerçekleştirebilecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
53883 5
53884 5
53885 5
53886 5 5
53887 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek