Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Jeodezik Gözlemler Ve Rastgele Değişken Özellikleri Jeodezik Verilerin İst Anl_I_II. Hafta_2020.pdf
2 Jeodezik Gözlemler Ve Rastgele Değişken Özellikleri Jeodezik Verilerin İst Anl_I_II. Hafta_2020.pdf
3 Temel İstatistik Bilgiler Jeodezik Verilerin İst Anl_III. Hafta.pdf
4 Temel İstatistik Bilgiler Jeodezik Verilerin İst Anl_III_IV. Hafta_2020.pdf
5 Parametrik Dağılım Fonksiyonları Jeodezik Verilerin İst Anl_V_VI. Hafta_2020.pdf
6 Parametrik Dağılım Fonksiyonları Jeodezik Verilerin İst Anl_VII_VIII. Hafta_2020.pdf
7 t-Dağılımı veya t-Student Dağılımı Jeodezik Verilerin İst Anl_VII_VIII. Hafta_2020.pdf
8 Student Dağılımı Jeodezik Verilerin İst Anl_IX_XI. Hafta_Ders.pdf
9 İstatistik Aralık Tahmini Ve Hipotez Testi Jeodezik Verilerin İst Anl_IX_XI. Hafta_Ders.pdf
10 Arasınav
11 Uyum İyiliği Hipotez Testleri Jeodezik Verilerin İst Anl_IX_XI. Hafta_Ders.pdf
12 Parametrik ve nonparametrik Hipotez Testleri Jeodezik Verilerin İst Anl_XII_XIII. Hafta_Ders.pdf
13 Parametrik ve nonparametrik Hipotez Testleri Jeodezik Verilerin İst Anl_XII_XIII. Hafta_Ders.pdf
14 Parametrik ve nonparametrik Hipotez Testleri Jeodezik Verilerin İst Anl_XIV. Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566774 Mevcut temel ağları tanır
2 1566775 Uydu teknikleri ile kurulan temel ağları tanır
3 1566776 Jeodezik ağların tasarımını yapar
4 1566773 Jeodezik ağların optimizasyonunu yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5 5
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek