Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
JFM628 Arazi Yönetimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kadastro, arazi kayıtları, arazi yönetimine ilişkin temel kavramların öğretilmesi ve Kadastral sistemlerdeki gelişmelerin, yeni araştırma alanlarının ve ulusal-uluslararası politikaların tanıtılması. Kadastro ve imar ilişkilerinin saptanması ve e-devlete geçiş sürecinin kavratılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dale P.F. and McLaughlin J. D.: Land Administration, Oxford University Publications, ISBN 0-19-823390-6, New York, USA, 1999. İnce N. M., (2001), “Elektronik Devlet Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkanlar”, DPT. OECD, (2004), “E-Government: Making Change Happen”, Public Governance and Territoral Development Directorate 4th OECD Symposium on e-Government, Seul, Korea, 2004. World Bank (2005), World Economic Forum, “Global International Technology. Report, 2004–2005”. Aclar A. and Cagdas V.: Real Property Valuation for Engineers, Architects and Specialists, Chamber of Surveying Engineers Publication, ISBN 975-395-551-0, Ankara, Turkey 3194, 3402, 2942 ve 2644 sayılı taşınmaz mülkiyeti ile ilgili kanun metinleri.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arazi yönetimi kavramı, Arazi yönetiminin ilkeleri ve uygulama araçları, kadastral sistemlerin ve arazi kaydının içeriği ve mülkiyet kavramı, imar uygulamaları ve taşınmaz yönetimi, taşınmaz değerleme ilke ve uygulamaları, parsel tabanlı bilgi sistemleri ve konumsal veri altyapısı. E- devlette taşınmaz yönetimi, e-mülkiyet portalı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 9 127

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arazi kaydının tarihçesi Arazi Yönetimi_Hafta 1.pdf
2 Arazi kaydı uygulamaları Arazi Yönetimi_Hafta2.pdf
3 Tapu ve kadastro uygulamaları
4 imar uygulamaları
5 Parçalı yaklaşım imar uygulamaları
6 Bütüncül yaklaşım imar uygulamaları
7 Kentsel dönüşüm kavramı
8 Kentsel dönüşüm uygulamaları
9 Arasınav
10 Taşınmaz değerlemesi kavramı
11 Taşınmaz değerlemesi uygulamaları
12 Kırsal arazi kaynakları
13 Sürdürülebilir arazi yönetimi
14 Sürdürülebilir arazi yönetimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566477 Arazi kaydı, Tapu ve kadastro kavram ve uygulamalarını bilir.
2 1566478 Türkiye'de arazi kaydı uygulama ve yasal dayanaklarını bilir.
3 1566479 İmar uygulama ilke ve uygulamalarını bilir
4 1566480 Sürdürülebilir arazi yönetimi kavram ve uygualamalarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 5
2 4 5
3 4
4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek