Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
JFM633 Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Karar analizi çeşitli alternatifler arasından bir seçim yapılmasıdır ve bu nedenle hem sosyal hem de fen bilimlerinde birçok alanda önemli bir konudur. Birçok karar problemi konumsal verilerle ilgilidir. Konumsal verilerle ilgili karar problemleri Çok Ölçütlü Karar Analizi (ÇÖKA) yöntemleri ile Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) entegrasyonu ile çözümlenmektedir. Ders kapsamında öğrencilerin CBS tabanlı ÇÖKA (C-ÇÖKA) yöntemlerini öğrenmesi, belirli bir konumsal karar problemi için C-ÇÖKA tabanlı model geliştirebilmesi, CBS ortamında verilerin hazırlanması ve karar analizi uygulamalarını gerçekleştirebilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Malczewski, J., 1999. GIS and Multi-criteria Decision Analysis, John Wiley and Sons, New York. Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J. and Rhind, D.W. 2005. Geographic Information Systems and Science, John Wiley ve Sons, New York. Chen, K., Blong, R. and Jacobson, C., MCE-RISK: Integrating Multicriteria Evaluation and GIS for Risk Decision-making in Natural Hazards, Environ. Modell. Softw. 16(2001) 387-397. Jankowski, P., Integrating Geographical Information Systems and Multiple Criteria Decision Making Methods, Int. J. Geogr. Inf. Syst. 9(1995) 251-273. Malczewski, J., Integrating Multicriteria Analysis and Geographic Information Systems: The Ordered Weighted Averaging (OWA) Approach, Int. J. Environ. Sci. Technol. 6(2006) 7-19. Eastman, J.R., Jin, W., Kyem, P.A.K. and Toledano, J., Raster Procedures for Multicriteria/Multi-objective Decisions, Photogramm. Eng. Remote Sensing 61(1995) 539-547. Chakhar, S. and Mousseau, V., Spatial Multicriteria Decision Making, In Encyclopedia of GIS, eds. S. Shekhar and H. Xiong (Springer, New York, 2008), pp. 747-753.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Çok Ölçütlü Karar Analizi (ÇÖKA), CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi (C-ÇÖKA), Problemin Tanımlanması, Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenmesi ve Ölçüt Katmanlarının Normalleştirilmesi, Ölçüt Ağırlıklarının Belirlenmesi, Karar Analizi Yöntemleri, Uygulamalı Proje.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 4 3 12
20 Rapor Hazırlama 4 3 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 36 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Çok Ölçütlü Karar Analizi (ÇÖKA)
2 (C-ÇÖKA) Probleminin Tanımlanması
3 Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenmesi
4 Ölçüt Katmanlarının Normalleştirilmesi
5 Ölçüt Ağırlıklarının Belirlenmesi: Sıralama Yöntemi, Puanlama Yöntemi
6 Ölçüt Ağırlıklarının Belirlenmesi: İkili Karşılaştırma Yöntemi
7 Karar Analizi Yöntemleri: Basit Ağırlıklı Toplam Yöntemi, Ağırlıklı Çarpım Yöntemi
8 Karar Analizi Yöntemleri: TOPSIS Yöntemi
9 Karar Analizi Yöntemleri: Analitik Hiyerarşi Yöntemi
10 ARASINAV
11 Örnek Uygulama: Problem Tanımlama, Literatür araştırması
12 Örnek Uygulama: Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenmesi
13 Örnek Uygulama: Ölçüt ağırlıklarının belirlenmesi
14 Örnek Uygulama: Değerlendirme, Tartışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566494 CBS ve ÇÖKA’nın avantajlarını ve limitlerini kavrar.
2 1566495 CBS tabanlı ÇÖKA için farklı yöntem ve teknikleri bilir.
3 1566493 CBS tabanlı ÇÖKA uygulamalarında deneyim kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek