Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
JFM635 Çoğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İle Afet Yönetimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Afet yönetimi, afetlerin önlenmesi ve afet zararlarının azaltılması amacıyla risk değerlendirmesi, hazırlık, etkin müdahale ve iyileştirme aşamalarından oluşan bir süreçtir. CBS afetlerden etkilenebilecek potansiyel alanların belirlenmesi, planlama, erken uyarı sistemlerinin oluşturulması, gerçek zamanlı veri transferi ve analizler, afet senaryolarının oluşturulması-simülasyon, sorgulama ve raporlama olanaklarıyla çağdaş bir afet yönetiminin temelini oluşturur. Uzaktan algılama, afet öncesinde planlama ve değerlendirme ve afet sonrasında sonuçların takibinde hızlı veri sağlaması nedeniyle afet yönetiminde başlıca veri kaynağıdır. Ders kapsamında öğrencilerin modern afet yönetim modelleri, ülkemizde ve dünyada afet yönetimi, ülkemizde afet mevzuatı hakkında bilgi sahibi olması ve afet yönetiminde CBS ve uzaktan algılama teknolojilerinden yararlanma olanaklarını kavraması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Schneid, D.S. and Collins, L., 2000. Disaster Management and Preparedness, CRS Press, Boca Raton. Johnson, R., 2000. GIS Technology for Disasters and Emergency Management, ESRI. Nayak, S. and Zlatanova, S., 2008. Remote Sensing and GIS Technologies for Monitoring and Prediction of Disasters, Springer-Verlag, Berlin. Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J. and Rhind, D.W., 2005. Geographic Information Systems and Science, John Wiley ve Sons, New York. Burrough, P.A. and McDonnell, R.A., 1998. Principles of Geographical Information Systems, Oxford University Press, Oxford. Wise, S., 2002. GIS Basics, Taylor ve Francis, New York. Richards, J.A. and Jia X., 2006. Remote Sensing Digital Image Analysis: An Introduction, Springer-Verlag, Berlin. Gao, J., 2009. Digital Analysis of Remotely Sensed Imagery, McGraw-Hill, New York. Yomralıoğlu, T, 2000. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Temel Kavramlar ve Uygulamalar, KTU Yayınları, Trabzon.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Afet yönetimi: Temel Kavramlar, Ülkemizde ve dünyada afet yönetimi, Ülkemizdeki afet mevzuatının değerlendirilmesi, Afet yönetiminin bileşenleri, Afet yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve uzaktan algılama teknolojilerinin kullanılması, Veri üretimi ve entegrasyonu, Uzaktan algılama verileri, Risk ve tehlike analizi, Afet erken uyarı ve kontrol sistemleri, Afet senaryolarının oluşturulması, Uygulama Örneklerinin İncelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 2 15 30
21 Rapor Sunma 2 2 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 20 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 33 33
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Afet yönetimi: Temel Kavramlar
2 Ülkemizde ve dünyada afet yönetimi
3 Ülkemizdeki afet mevzuatının değerlendirilmesi
4 Afet yönetiminin bileşenleri
5 Afet yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve uzaktan algılama teknolojilerinin kullanılması
6 Veri üretimi ve entegrasyonu
7 Uzaktan algılama verileri
8 Risk ve tehlike analizi
9 Afet erken uyarı ve kontrol sistemleri
10 ARASINAV
11 Afet senaryolarının oluşturulması
12 Örnek uygulamaların incelenmesi
13 Örnek uygulamaların incelenmesi
14 Bireysel araştırmaların sunumları, Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566525 Doğal afetlerin temel kavramlarını anlar ve tartışır.
2 1566526 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde afet yönetimi uygulamalarını ve politikalarını anlar ve tartışır.
3 1566527 Afet yönetiminde CBS ve uzaktan algılama teknolojisinin nasıl kullanıldığını açıklar.
4 1566528 Afet yönetimi uygulamaları için CBS ve uzaktan algılama-görüntü işleme temel tekniklerini uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek