Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
JFM639 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı bilimsel araştırmalarda veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama yöntemlerini incelemek, bilimsel araştırma tekniklerini gözden geçirmek ve öğrencilerin bilimsel araştırma yapabilmeleri için gereken soruları belirleme, hipotez kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste etik kavramı, araştırma etiği ve yayın etiği, etik dışı davranışlar vurgulanacaktır. Sık rastlanılan araştırma ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nükhet KONUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Creswell, J. W. (2014). Nitel, Nicel Araştırma Deseni ve Karma Yöntem Yaklaşımları (Çev. Ed. S. B. Demir), Eğiten Kitap, Ankara. Creswell, J. W. (2009). Research Design: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Approaches, 3rd Edition, Thousand Oaks, CA: Sage. Day, R.A. (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? (Çev.: G. A. Altay). TÜBİTAK, Ankara. Karasar, N. (2004). Araştırmalarda Rapor Hazırlama, 12. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, 15. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Lawrence, N. (2010). Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (Çev.: S. Özge), Yayın Odası, İstanbul. Murray, R. (2014). Tez Nasıl Yazılır (Çev.: Ş. Çınkır), Anı Yayıncılık, Ankara. Seyitoğlu, H. (2003). Bilimsel Araştırma ve Yazma, Gizem Yayınları, İstanbul.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel yayın etiği kavramı , Bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma süreçleri, Bilimsel yayın etiği kavramı ve yayın etiğinin temel ilkeleri, Bilimsel araştırma yöntemleri, Ülkemizde araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuat, Veri toplama süreçleri ve analiz yöntemleri, Yayın etiği ve temel ilkeleri, Bilimsel Araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatın değerlendirilmesi ve tartışılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 1 1
23 Proje Sunma 1 60 60
29 Bireysel Çalışma 1 60 60
51 Sözlü Sınav 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma süreçleri
2 Bilimsel yayın etiği kavramı ve yayın etiğinin temel ilkeleri
3 Bilimsel araştırma yöntemleri
4 Ülkemizde araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatın değerlendirilmesi , tartışılması
5 Bilimsel araştırmada kullanılan ölçme araçları
6 Bilimsel araştırma raporu içeriği
7 Veri toplama süreçleri ve analiz yöntemleri
8 Bilimsel Araştırma ve Metin Aktarmaları Nasıl Yapılır?
9 Ara Sınav
10 Araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri
11 İntihal belirlemede kullanılan programların incelenmesi
12 Bilimsel Yayın etiği ve temel ilkeleri
13 Bilimsel Yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri
14 Bilimsel Araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatın değerlendirilmesi ve tartışılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1553881 Bilimsel araştırma tekniklerini anlayabilmek
2 1553882 Bilimsel yazım kurallarına uygun makale ve projeler geliştirmek.
3 1553883 Bilimsel bir araştırmayı tasarlayabilmek ve etik kurallarına uygun biçimde yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek