Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
JFM641 Kıyı Alanlarında Planlama ve Sürdürülebilirlik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı, kıyı alanlarının planlama ve sürdürülebilirlik kavramı dahilinde değerlendirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nükhet KONUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kabdaşlı, S., 1992: Kıyı Mühendisliği , İTÜ, Beatley, T., Brower, D. J., Schwab, A. K., 2002: Introduction to coastal zone management, Island Press, Sumer, B.M. 2013: Liquefaction around Marine Structures, World Scientific, Singapore, Ayhan, N., 2007: Kıyı Mühendisliği, Birsen Yayınevi, İstanbul, Sumer, B.M., Fredsoe, J., 2002: The Mechanics of Scour in the Marine Environment, World Scientific, Singapore, Fischer, H.B., 1979: Mixing in Inland and Coastal Waters, Burrough, P.A., 1987: Principles of geographical information systems for land resources assessment. Oxford, Clarendonn Press.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kıyı Alanlarının Önemi ve Kullanım Esasları, Kıyı Alanlarında Yer Alan Faaliyetler, Kıyı Yapıları, Kıyılardan Yararlanma Esasları, Kıyı Planlama İlkeleri, Kıyı Alanlarında Uluslararası Yaklaşımlar, Sürdürülebilirlik Kavramı, Kıyı Alanlarında Sürdürülebilir Kalkınma, Kıyılardaki Kirliliğin Kontrolü ve Önlenmesi,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
23 Proje Sunma 1 60 60
29 Bireysel Çalışma 1 60 60
51 Sözlü Sınav 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kıyı Alanları ve İlgili Tanımlar
2 Kıyı Alanlarının Önemi ve Kullanım Esasları
3 Kıyı Yapıları
4 Su Alanlarının Tasarımı
5 Kıyı Alanlarında Yer Alan Faaliyetler
6 Kıyı Alanlarında Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar
7 Kıyılardan Yararlanma Esasları
8 Kıyı Planlama İlkeleri
9 Ara Sınav
10 Kıyılarda Kirliliğin Kontrolü ve Önlenmesi
11 Dolgu ve Kurutma Suretiyle Kazanılan Alanlar ve Buradaki Yapılaşma Koşulları
12 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
13 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
14 Kıyı Alanlarında Sürdürülebilir Kalkınma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566822 Kıyı alanlarının tanımını ve kullanım esaslarını öğretir,
2 1566823 Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tanımlamak,
3 1566824 Kıyıya ait parametreleri sürdürülebilirlik kavramı dahilinde değerlendirmek,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 3 3
3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek