Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
JFM601 Sayısal Çözümleme 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Matematiksel bilgi ve beceri kazanma yanında, diğer mesleki temel mühendislik derslerine dayanak bilgiler sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Sebahattin Bektaş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aktaş, Z., Öncül, H. ve Ural, S., 1984. Sayısal Çözümleme, ODTÜ Yayınları, Ankara. Kincaid, D and Cheney, W., 1991. Numerical Analysis, Mathematics of Scientific Computing, Brooks/Cole Publishing Company, California. Bektaş, S, 1998. Mühendisler İçin Sayısal Çözümleme, Kamer Matbaası, Samsun. Fausett, L., 2003. Numerical Methods Algrithms and Applications, Pearson Education Ltd. London, Sydney, Tokyo.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sayı sistemleri, sayıların yuvarlatılması, hesaplamalarda anlamlı basamak, hesaplama hataları, lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri, iteratif çözüm, direkt çözüm, ters matris hesabı, gauss metodu, pivot metodu, özdeğer ve özvektör matrisleri, matrislerin kondisyonu, matrislerin genelleştirilmiş tersi, pseudo inverse matris, matrisin moore-penrose tersi, enterpolasyon yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
21 Rapor Sunma 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
54 Ev Ödevi 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayı sistemleri, sayıların yuvarlatılması
2 Hesaplamalarda anlamlı basamak, hesaplama hataları
3 Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri,
4 İteratif çözüm yöntemleri
5 Direkt çözüm yöntemleri
6 Ters matris hesabı
7 Gauss metodu, pivot metodu,
8 Ara sınav
9 Özdeğer ve özvektör matrisleri
10 Matrislerin kondisyonu
11 Matrislerin genelleştirilmiş tersi
12 Pseudo inverse matris
13 Matrisin moore-penrose tersi
14 Enterpolasyon yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566225 Denklem sistemlerinin çözümü.
2 1566226 Sayısal çözümleme .
3 1566227 Matematiksel bilgi ve beceri kazanma
4 1566228 Diğer mesleki temel mühendislik derslerine dayanak bilgiler edinmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek