Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
JFM614 Sayısal Görüntü İşleme ve Anlama Teknikleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencileri, dijital fotogrametri ve uzaktan algılamada sistemler geliştirebilecek düzeye getirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Sedat Doğan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gonzalez R., 1987. Digital Image Processing, Addison Wesley Publishing, USA. Other image processing books .

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dijital görüntülerinin elde edilme yöntemleri. Geometrik ve Radyometrik çözünürleri kavramları. Görüntü iyileştirme ve onarma teknikleri. Geometrik görüntü dönüşümleri ve yeniden örnekleme. Görüntü bölümleme teknikleri. Görüntü sınıflandırma. Görüntü etiketleme algoritmaları. Görüntü işleme tekniklerinin, dijital fotogrametri ve uzaktan algılamada kullanımı. Bu tekniklerin C# programlama dilinde yorumlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 8 5 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 5 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dijital görüntülerin elde edilmesi süreci.
2 Geometrik ve radyometrik çözünürlük kavramları.
3 Görüntü iyileştirme teknikleri.
4 Görüntü onarma teknikleri,
5 Geometrik görüntü dönüşümleri ve örnekleme.
6 Görüntü bölümleme teknikleri.
7 Görüntü sınıflandırma ve etiketlendirme teknikleri.
8 İstatistiksel rahatlatma teknikleri.
9 Sayısal görüntü işleme tekniklerinin dijital fotogrametri ve uzaktan algılamada kullanılması.
10 Arasınav.
11 C# ile geometrik görüntü dönüşümü ve örnekleme tekniklerinin yorumlanması.
12 C# ile görüntü iyileştirme tekniklerinin yorumlanması.
13 C# ile görüntü onarma tekniklerinin yorumlanması.
14 C# ile görüntü bölümleme tekniklerinin yorumlanması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566855 Sayısal görüntü işleme tekniklerini öğrenir.
2 1566856 Sayısal görüntü işleme tekniklerini gerçekleştiren C# kodlarını yazar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek