Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
JFM632 İleri Kadastro Teknikleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Harita mühendisliğinde ve kadastro tekniğinde meydana gelen gelişmeler sonucunda oluşan yeni kadastro eğilimlerini incelemek ve arazi yönetimi yaklaşımlarını geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

3402 Sayılı Kadastro Kanunu. Tüdeş, T., Bıyık, C., 1997, Kadastro Bilgisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayın No: 50, Trabzon. 518 p. Dörtgöz, G.Ö., 1995, Gayrimenkul Mevzuatı, TAKAV Yayın No: 1, Ankara, 831 p. Koçak, H., 2003, Orman Kadastrosu, Ankara Karagöz, M., 2000, Haritacılıkta Taşınmaz Hukuku, HKMO, Ankara, 360p. Erkan, H., 1991, Kadastro Tekniği, TMMOB, HKMO, Ankara, 293 p.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Toprak mülkiyeti, tesis (mülkiyet) kadastrosunun yapılış esasları, Kadastro kanunu, ihale yolu ile kadastro, kadastro çalışmalarında özel sektörün rolü. Yenileme çalışmaları, kadastroda değişiklik ve yaşatma hizmetleri. Çok amaçlı kadastro, farklı amaçlı kadastro uygulamaları, arazi yönetimi kavramı ve içeriği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 9 127

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kadastro Bilgisine Giriş ve Kadastro Kavramının tanımı. Kadastro_Bilgisi_Hafta1.pdf
2 Toprak Mülkiyetinin Tarihsel Süreci, Kuruluşundan günümüze Türkiye’de Kadastro uygulamaları Kadastro_Bilgisi_Hafta2.pdf
3 3402 sayılı yasa ve kapsamı
4 Kadastro faaliyeti için ön hazırlık çalışmaları
5 Kadastroda teknik işlemler
6 Kadastroda hukuksal işlemler
7 Kadastro çalışmalarının tamamlanması, ilan ve tescil süreçleri
8 Yenileme çalışmaları, Kadastroda Değişik ve yaşatma hizmetleri
9 Arasınav
10 Arazi yönetimi uygulamalrı
11 Orman Kadastrosu çalışmaları ve 3402 sayılı yasa kapsamında Orman Kadastrosu
12 Teknik altyapı kadastrosu ve Çok amaçlı kadastro çalışmaları
13 Dünyadan farklı kadastro uygulamaları
14 TKGM nin yapısı, Bilgi Sistemleri TAKBİS ve e-devlet uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1567619 Türkiye'de kadastronun nasıl yapıldığını bilecek
2 1567620 Kadastro çalışmaları esnasında yapılan teknik ve hukuksal işlemleri yapabilecek
3 1567621 Modern kadastro uygulamalarını ve Dünya genelinde farklı amaçlarla yapılan kadastro uygulamalarını bilecek
4 1567618 Arazi yönetimi kavram ve içeriğini bilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4
2
3 4 4 4
4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek