Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
JFM638 Cbs ve Uzaktan Algılama İle Çevresel Modelleme 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Önerilen ders kapsamında günümüzde tüm dünyayı ve ülkemizi ilgilendiren çevresel etkileşimlerin/sorunların çözümünde ve modellenmesinde Uzaktan Algılama ve CBS gibi yeni teknolojilerin kullanımı irdelenecektir. Verilen farklı uygulama örnekleri ile yeni teknolojilerin çevresel modellemeye katkıları avantajları ve dezavantajları beraberinde ele alınacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asst. Prof. Dr. Erdem Emin MARAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Goodchild, M. F., B. O. Parks and L.T. Steyaert, 1993. Environmental Modeling with GIS, Oxford University Press, New York. Laurini, R.; 1992. Thompson D. Fundamentals of Spatial Information Systems. San Diego, CA, Academic Press Inc. Richards, J.A., 1986. Remote Sensing Digital Image Analysis. An Introduction. Berlin, Springer-Verlag. Burrough, P.A., 1987. Principles of geographical information systems for land resources assessment. Oxford, Clarendonn Press. Cankut Örmeci, 1987. Uzaktan Algılama (Temel esaslar ve Algılama Sistemleri), İTU matbaası. Maktav, D., Sunar, F., 1991. Uzaktan Algılama - Kantitatif Yaklaşım - (Remote Sensing - A Quantitative Approach; Swain / Davis), Çeviri Kitap, Hürriyet Ofset.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

CBS ve Uzaktan Algılama İle Çevresel Modellemeye Genel Bakış, Çevresel Haritalama ve İzlemeye Global Bakış, Mekansal Veri, Veri Girdisi ve Çıktısı, Çevresel Haritalamada Yeni Algılayıcılar, Uzaktan Algılama Verisinin CBS İle Entegrasyonu, Uygulama Örnekleri: Yüzeyaltı Haritalama ve Toprak/Su Özelliklerinin İzlenmesi, Kirlilik Saptama ve Doğal Afet Değerlendirimi, Bitki Örtüsü Haritalama ve Çevresel Değişimin Saptanması, Arazi Kullanımı Planlaması ve Çevresel Etki Değerlendirimi, Seminer.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 30 1
21 Rapor Sunma 2 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
42 Seminer 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 5 10 50
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
21 Rapor Sunma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 CBS ve Uzaktan Algılama İle Çevresel Modellemeye Genel Bakış.
2 Çevresel Haritalama ve İzlemeye Global Bakış.
3 Mekansal Veri, Veri Girdisi ve Çıktısı.
4 Çevresel Haritalamada Yeni Algılayıcılar.
5 Uzaktan Algılama Verisinin CBS İle Entegrasyonu.
6 Uygulama Örnekleri.
7 Yüzeyaltı Haritalama ve Toprak/Su Özelliklerinin İzlenmesi.
8 Kirlilik Saptama ve Doğal Afet Değerlendirimi.
9 Bitki Örtüsü Haritalama.
10 ARA SINAV
11 Çevresel Değişimin Saptanması.
12 Arazi Kullanımı Planlaması.
13 Çevresel Etki Değerlendirimi.
14 Seminer.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1567587 Coğrefi Bilgi Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2 1567585 Uzaktan algılama ve CBS konularını entegre edebilmek.
3 1567586 Çevresel haritaların oluşturulmasında yeni tarayıcılar hakkında bilgi sahibi olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek