Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
JFM630 Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Yabancıların taşınmaz edinimi politikalarına üst bakış sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tüdeş, T. , Bıyık, C., 1997, Kadastro Bilgisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayın No: 50, Trabzon. 518 s.Oğuzman, M. K., 1978, 2644 sayılı Tapu Kanunu 2644 Sayılı kanun gereğince çıkarılan genelge(1662 2008/12) Uzun, B. ve Yavuz, A. 2003; A New Vision in Compromising of Civilizations: The Right of Real Property Acquisition of Foreigners in Turkey, 2nd FIG Regional Conference, 2-5 December ,Marrakech, Morocco

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Taşınmaz Mal Olarak Toprağın Tanımı ve Önemi, Yabancı Kavramı, Karşılıklılık ilkesi, Avrupa birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi, Kısıtlamalar, Konuyla ilgili mevzuatın incelenmesi, Kentsel ve Tarımsal alanlar yönünden gözden geçirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 9 2 22
2 Final Sınavı 5 2 13
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
24 Seminer 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Mütekabiliyet yani Karşılıklılık ilkesi
3 Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi I
4 Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi II
5 Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi III
6 Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi IV
7 Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi V
8 Kısıtlamlar I
9 Kısıtlamlar II
10 Arasınav
11 Konuyla ilgili mevzuatın incelenmesi I
12 Konuyla ilgili mevzuatın incelenmesi II
13 Avrupa Birliği tarihçesi
14 Kentsel ve tarımsal alanlar yönünden gözden geçirilmesi I
15 Yılsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
107828 1566285 Yabancıların taşınmaz ediniminde temel kavramları öğrenme
107829 1566286 Türk Mevzuatında yabancıların taşınmaz edinimine genel bir bakış kazanımı,
107830 1566287 AB ülkelerinde yabancıların taşınmaz edinim kurallarının analizi
107831 1566288 Yabancıların taşınmaz edinimine yönelik kavramsal bilgi sistemi tasarımı.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
107828 5
107829 5
107830 5
107831 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek