Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL702 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kamu yönetiminde karşılaştırmalı analiz ve yöntemlerin yakından tanınması, ülkelerin sahip oldukları farklı siyasi rejimler ve modeller ile kamu yönetiminin örgüt yapılarının incelenmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Birgül Ayman Güler (ed.), Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri Cahit Emre, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Bekir Parlak ve Cantürk Caner, Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kamu Yönetiminde Karşılaştırmalı Analizlere Genel Bir Bakış, Ülkelerin Siyasi Rejimleri ve Modelleri, Temel Organların (Yasama, Yürütme, Yargı) Oluşumu ve Etkileşimi, Politik Sistem ve Siyasi Parti Tipleri, Farklı ülkelerde kamu yönetimi örgütlenme modelleri ve yapıları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
34 Okuma 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
42 Seminer 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 7 15 105
34 Okuma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kamu Yönetiminde Karşılaştırmalı Analizlere Giriş
2 Ülkelerin Siyasi Rejimleri ve Modelleri
3 Ülkelerin Siyasi Rejimleri ve Modelleri
4 Ülkelerin Siyasi Rejimleri ve Modelleri
5 Ülkelerin merkezi yönetim yapıları
6 Ülkelerin merkezi yönetim yapıları
7 Ülkelerin taşra yönetimi yapıları
8 Ülkelerin taşra yönetimi yapıları
9 Ülkelerin yerel yönetim yapıları
10 Ülkelerin yerel yönetim yapıları
11 Sunumların dinlenmesi
12 Sunumların dinlenmesi
13 Sunumların dinlenmesi
14 Sunumların dinlenmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1651940 Kamu yönetiminde karşılaştırmalı analiz ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
2 1651941 Farklı ülkelerin siyasi rejimleri ve modelleri ile ilgili genel bilgi edinme
3 1651942 Farklı ülkelerin Kamu yönetimi yapılarının öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78714 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 78715 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 78716 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 78717 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 78718 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 78719 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 78720 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 78721 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 78722 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 78723 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 78724 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 78725 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 78726 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek