Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL715 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Teorisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Siyaset bilimi ile bağlantısı için uluslararası ilişkiler kuramlarını incelemek

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitapları Jill Steans and Lloyd Pettiford, International Relations, Perspectives and Themes, (Longman: London), 2001. Ramazan Gözen (editor), Uluslararası İlişkiler Teorileri, (İletişim: İstanbul), 2014. Martin Griffith, Fifty Key Thinkers in International Relations, (Routledge: New York), 2005. Diğer Kaynaklar • Davut Ateş, “Konstrüktivizm, Tek Kutupluluk ve Amerikan Hegemonyası,” Uluslararası Hukuk ve Politika,5:20 (2009), 79-103. • Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations: The Politics of Reality, (Cambridge UP), 2002. • Prutt & Synder, Theory and Research on the Causes of War, (New Jersey: Prentice Hall), 1969. • Vendulka Kobalkova and Nicholas Onuf, International Relations in a Constructed World, (New York: M.E. Sharpe), 1998.

Dersin İçeriği

Bu derste genellik Türk üniversitelerinde ayrı bölümlerde incelenen siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin birbirleri ile ilişkili olarak incelenmesine çalışılacaktır. Siyaset biliminde en yaygın görüşler sırasıyla liberalizm, sosyalizm ve muhafazakarlık iken, uluslararası ilişkilere gelince neden realizm ve neo-realizmin en yaygın ana akım görüşler haline geldiği incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 1 42 42
20 Rapor Hazırlama 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
34 Okuma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1 Giriş
2 2 Uzun yirminci yüzyıl
3 3 Temel siyasal ideolojiler
4 4 Realizm
5 5 Liberalizm
6 6 Yapısalcılık
7 7 Eleştirel kuram
8 8 Postmodernizm
9 9 Feminist Düşünce
10 10- Yeşil düşünce
11 11- Uluslararası Politik Sosyoloji
12 12- İngiliz okulu
13 13- İnşacılık
14 14- Tekrar ve özet

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1652227 Learning Outcomes of the Course 1) To have knowledge various international relations theories. 2) To put different theories of international relations in historical context 3) To develop students’ key skills in: studying, understanding and discussing conceptual and theoretical issues; applying concepts and theories in the analysis of foreign policy; writing and presenting their analyses on specific matters; and participating in group discussions.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78714 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 78715 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 78716 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 78717 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 78718 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 78719 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 78720 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 78721 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 78722 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 78723 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 78724 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 78725 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 78726 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek