Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE709 Hazır Bulunuşluk ve Bilgi Transferi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin üniteleri işlerken mevcut bilgilerinin farkında olmalarını sağlamak ve konuyla ilgili yan alan bilgilerinin transferi ile üniteler arası ilişkilerin kurulmasını ve kullanılmasını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Dilek ÇELİKLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]Abruscato, J. (2000). Teaching children science. Allyn and Bacon.Coorp. [2]Cranton, P. (1994). Understanding and promoting transformative learning: a guide for educators of adults. Jossey-Bass Higher and Adult Education Series. San Francisco: Jossey-Bass, 350 Sansome Street. [3]Genç, Şengül. & Senemoğlu, N. (2001). Handbook in Active Teaching -Learning Strategies Preschool Education. Ankara; Ministry of National Education [4]Mezirow, Jack: (1991).Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: Jossey-Bass, 350 Sansome Street, CA 94104-1310 [5]Senemoğlu, N. (2001). Handbook in Active Teaching -Learning Strategies. The Product of Learning and Instruction. Ankara: Ministry of National Education [6]Senemoğlu, N., Gömleksiz, M., & Üstündağ T. (2001). Handbook in Active Teaching -Learning Strategies. Occurring of Learning, Teaching Model Strategies and Techniques. Ankara: Ministry of National Education. [7]Skamp, K. (2001). Teaching Primary Science Contructively. Thomson. [8]Tuomi-Gröhn T., & Engeström, Y. (2003). Between School and Work:New Perspectives on Transfer and Boundary-crossing. Amsterdam: Pergamon, Emerald Group Publishing.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Üniteler arası bilgi transferi ile hazır bulunuşluğun desteklenmesi ve mevcut bilgilerin kullanımının sağlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 10 5 50
28 Makale Kritik Etme 10 5 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim ve öğretimde hazır bulunuşluk 1. Hafta.pptx
2 Eğitim ve öğretimde hazır bulunuşluk 2. Hafta.pptx
3 Eğitim ve öğretimde hazır bulunuşluk 3. Hafta.pptx
4 Ön öğrenmeler ve algılama 4. Hafta.pptx
5 Ön öğrenmeler ve algılama 5. Hafta.pptx
6 Ön öğrenmeler ve algılama 6. Hafta.pptx
7 Ön öğrenmeler ve algılama 7. Hafta.pptx
8 Ön öğrenmeler ve algılama 8 Hafta.pptx
9 ara sınav
10 Bilgi Transferi 10. Hafta.pptx
11 Bilgi Transferi 11. Hafta.pptx
12 Bilgi Transferi 12. Hafta.pptx
13 Bilgi Transferi 13. Hafta.pptx
14 Hazırbulunuşluk ve Bilgi Transferi Konusunda Yapılan Araştırmaların İncelenmesi 14. Hafta.pptx
15 Hazırbulunuşluk ve Bilgi Transferi Konusunda Yapılan Araştırmaların İncelenmesi 15. Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1808688 Eğitim ve öğretimde hazır bulunuşluğun önemini açıklar
2 1808689 Sosyal, bilişsel ve eğitsel hazır bulunuşluk görüşlerini açıklar ve karşılaştırır
3 1808690 Ünite bazında hazır bulunuşluğu tanımlar
4 1808691 Üniteler arası hazır bulunuşluk ilişkisini tartışır
5 1808692 Ön öğrenme ve algılama arasında ilişki kurar
6 1808693 Ket vurma ile öğrenme arasında ilişki kurar
7 1808694 Bilgi transferini değerlendirir
8 1808695 Üniteler arası bilgi transferi ile hazır bulunuşluğun desteklenmesi ve mevcut bilgilerin kullanımının sağlanmasını organize ederek değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79908 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 79909 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 79910 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 79911 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 79912 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 79913 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 79914 Alanındaki uzmanlarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 79915 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 79916 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 79917 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 79918 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5
2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5
3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5
4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5
5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5
6 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5
7 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5
8 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek