Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE637 Fen Öğretiminde Akıl Yürütme (Argüman Geliştirme) 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Argümantasyona dayalı fen öğretiminin önemini kavratmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilim Eğitiminde yapılandırmacı paradigma Prof.Dr. fitnat Köseoğlu Dr. Halil Tümay

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Argümantasyon, argümantasyona dayalı öğrenme, fen öğretimi, bilimsel düşünme, akıl yürütme ve problem çözme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
27 Makale Yazma 1 50 50
28 Makale Kritik Etme 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 13 3 39
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fen ve Teknoloji Öğretiminde alternatif yaklaşımlar
2 Bilimin doğası, bilim eğitimi, bilim teknoloji okur yazarlığı kavramları
3 Yaratıcı eleştirel ve sorgulayıcı düşünmenin sağlanması ve önemi
4 Türkiye’de ve Dünyada bilim eğitiminde kullanılan yöntemler ve bilim eğitiminin durumu
5 Argumantasyona dayalı bilim eğitiminin temelleri ve metedolojisi
6 Argumantasyona dayalı bilim eğitiminin kavram ve tanımları
7 Argumantasyona dayalı bilim eğitiminin çeşitleri ve basamakları
8 Argumantasyona dayalı bilim eğitiminin fen ve teknolojisi dersindeki örnek uygulamaları
9 Ara sınav
10 Türkiye’de argumantasyona dayalı eğitime MEB eğitim sisteminin bakış açısı
11 Fen eğitimindeki argümantasyon çalışmalarıyla ilgili literatürü inceleme
12 Fen eğitimindeki argümantasyon çalışmalarıyla ilgili literatürü inceleme
13 Daha önce yapılan argümantasyon çalışmaları üzerine tartışma
14 Daha önce yapılan argümantasyon çalışmaları üzerine tartışma
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1699592 Argümantasyonun teorik yönlerini açıklayabilme
2 1699593 Argümantasyon perspektifinden fen Eğitiminin nasıl öğreteceklerini anlayabilme
3 1699594 Argümantasyon ile fen eğitimini uygulayabilme
4 1699595 Argümantasyon ile bir proje tasarlayabilme
5 1699596 Argümantasyona ile fen eğitiminin ilişkisini belirleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70680 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 70683 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 70682 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 70689 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 70688 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 70685 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek