Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE621 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Eğitimsel yaklaşımların ortaya çıkışı , Türkiye'de ve dünyadaki farklı eğitimsel yaklaşımlar ve bu yaklaşımların eğitim programlarına yansımaları ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Özaslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bredekamp, S. & Copple, C. (Eds.). (2006). Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs. (Revised Ed.). Washington DC: National Association for the Education of Young Children (NAEYC Series Number: 234). Cooper, H. (1998). History in the Early Years. NY. Routledge. Developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children from birth through age 8: 2009 position statement. Washington, DC: NAEYC. Erdiller, Z. B. (2010). Erken çocukluk eğitiminde temel kuramlar ve yaklaşımlar, H. İ. Diken (Ed.) Erken Çocukluk Eğitimi (ss. 55-91). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi. IBO, (2007). Making The PYP Happen: A Curriculum for International Primary Education. International Baccalaureate Peterson House, Cardiff, Wales, UK. http://www.pbs.org/parents/education/going-to-school/choosing/comparing-preschool-philosophies-montessori-waldorf-and-more/ Temel, F. Z. (Edt),(2010), Erken çocukluk eğitiminde yaklaşımlar ve programlar, Ankara: Vize Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ülkemizde ve yurt dışında kullanılan çeşitli erken çocukluk eğitimi yaklaşım ve modellerinin incelemesi, kullandıkları ilke ve standartlar, çocukların öğrenmesini kolaylaştıracak yöntem ve materyaller, eğitim ortamı, öğretmen rolü, aile katılımı, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 8 120
10 Tartışma 1 5 5
20 Rapor Hazırlama 1 25 25
21 Rapor Sunma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, ders planı ve ders hakkında genel bilgi.
2 Montessori Yaklaşımı
3 Waldorf Yaklaşımı/Bank Street Yaklaşımı
4 High Scope Yaklaşımı, Head Start Programı
5 Çocuktan çocuğa yaklaşımı
6 Reggio Emilia Yaklaşımı
7 STEM
8 İlk Yıllar Programı (PYP)
9 Orman Okulları
10 Ayrımcılık Karşıtı Program
11 Proje Yaklaşımı
12 Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi Programı
13 Piramit Metodu
14 Dersle ilgili güncel araştırmaların incelenmesi ve tartışılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1826192 Erken çocukluk eğitimi model ve yaklaşımlarını bilir.
2 1826193 Erken çocukluk eğitimi yaklaşım ve modellerinin çeşitli ülkelerdeki mevcut durumu ile ülkemizdeki durumunu karşılaştırır.
3 1826194 Erken çocukluk eğitimi model ve yaklaşımlarının amaç, ilke ve standartlarını bilir.
4 1826195 Erken çocukluk eğitimi yaklaşım ve modellerinin öğretmen rolü ve aile katılımı boyutlarını çok yönlü değerlendirir.
5 1826196 Programın geliştirilmesi konusunda eleştirel yaklaşımda bulunur, fikir üretir ve çözüm önerileri sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70680 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 70683 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 70682 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 70689 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 70688 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 70685 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 4
2 5 4 4 5 5 4
3 5 4 4 5 5 4
4 5 4 4 5 5 4
5 5 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek