Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE635 Gelişim Psikolojisi ve Çocuklarda Gelişim Sorunları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Çocukların gelişimleri hakkında bilgi sahibi olarak, gelişiminde sapma olan çocuklar hakkında bilgi sahibi olmaları ve kaynaştırma ortamlarında bu çocuklar için eğitsel uyarlamaları yapabilmeleri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Dila Nur YAZICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akçamete, G. (2010). Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. Ankara: KÖK. Aksoy, V. (2018). Özel Eğitim. Ankara: PEGEM. Bakkaloğlu, H. & Demir, Ş. (2018). Erken Çocukluk Özel Eğitimi El Kitabı. Ankara: ANI. Baykoç, N. (2010). Öğretmenlik programları için özel eğitim. Ankara: GÜNDÜZ. Diken, İ. (2011). Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. Ankara: PEGEM. Diken, İ. (2016). Erken Çocukluk Döneminde Doğal Ortamlarda Öğretim. Ankara: Eğiten. Diken, İ.& Bakkaloğlu, H. (2016). Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu. Ankara:PEGEM. Erbaş, D.& Yücesoy Özkan, Ş. (2017). Uygulamalı davranış analizi. Ankara: PEGEM. Howard, V., Williams, B.& Lepper, C. (2011). Özel gereksinimi olan küçük çocuklar. (Çev. Ed. Prof. Dr. Gönül Akçamete). Ankara: NOBEL. Kirk, S., Gallagher, J.&Coleman, M. R. (2017). Özel gereksinimli çocukların eğitimi. (Çev. Ed. Doç. Dr. Salih Rakap). Ankara:NOBEL. Mastrapiere, M.& Scruggs, T. (2016). Kaynaştırma sınıfı-Etkili farklı öğretim için stratejiler. (Çev. Eds. Doç. Dr. Mustafa Şahin ve Doç. Dr. Taner Altun). Ankara: NOBEL. Sandall, S.& Schwartz, ı. S. (2014). Özel gereksinimli okul öncesi çocukların öğretiminde temel yapı taşları. (Çev. Ed. Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu). Ankara: PEGEM. Sucuoğlu, B.&Bakkaloğlu, H. (2013). Okul öncesinde kaynaştırma. Ankara: KÖK. Tekin-İftar, E. (2014). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve öğretimleri. Ankara: VİZE. Atay, M. (2012a). Erken çocukluk döneminde gelişim I. Ankara: ÖZGÜNKÖK. Atay, M. (2012b). Erken çocukluk döneminde gelişim II. Ankara: ÖZGÜNKÖK. Baysal Metin, N. (2016). Doğum öncesinden ergenliğe çocuk gelişimi. Ankara: PEGEM. Berk, L. E. (2013). Bebekler ve çocuklar: doğum öncesinden orta çocukluğa. Nesrin Işıkoğlu Erdoğan (Çeviri editörü). Ankara: Nobel. Kasten, H. (2017). 0-3 yaş çocuk gelişimi: Gelişim psikolojisinin temel esasları I.Oğuz Emre (Çeviri editörü). Ankara: ANI. Köksal Akyol, A. (2017). Erken çocukluk döneminde gelişim I: 0-36 ay. Ankara: ANI. Santrock, J. (2017). Yaşam boyu gelişim. Galip Yüksel (Çeviri editörü). Ankara: Nobel. Trawick-Smith, J. (2014). Erken çocukluk döneminde gelişim: Çok kültürlü bir bakış açısı. Berrin Akman (Çeviri editörü). Ankara: Nobel.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gelişim, gelişimin temel ilkeleri, gelişimi etkileyen faktörler, gelişim kuramları, gelşimsel yetersizliği olan çocuklar, kaynaştırma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
28 Makale Kritik Etme 1 100 1
2 Final Sınavı 1 40 1
44 Makale Yazma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 35 35
27 Makale Yazma 1 52 52
28 Makale Kritik Etme 10 10 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, ders hakkında bilgi verilmesi, gelişimle ilgili temel kavramlar, gelişimi etkileyen faktörler ders içeriği.docx
2 Psikanalitik kuram, davranışçı kuram
3 Hümanist kuram, bilişsel kuramlar
4 Fiziksel ve psikomotor gelişim
5 Bilişsel gelişim, dil gelişimi
6 Sosyal gelişim, duygusal gelişim, ahlak gelişimi
7 Gelişimsel yetersizliği olan çocukların eğitsel tarihçesi
8 Otizm spektrum bozukluğu, zihinsel ve gelişimsel yetersizlik
9 Öğrenme güçlüğü, duygusal davranışsal bozukluğu olan çocuklar
10 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukuğu, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar, iletişim, dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklar
11 İşitme yetersizliği olan çocuklar, görme yetersizliği olan çocuklar, bedensel yetersizliği olan çocuklar
12 Müdahaleye tepki yaklaşımı, bilimsel dayanaklı uygulamalar
13 Kaynaştırma eğitimi
14 Kaynaştırma eğitimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1565138 Gelişimi, gelişimin temel ilkelerini ve gelişimi etkileyen faktörleri bilir.
2 1565139 Gelişim kuramlarını bilir.
3 1565140 Çocukların yaşa göre gelişimsel özelliklerini bilir.
4 1565141 Gelişimsel yetersizliği olan çocuklar hakkında bilgi sahibi olur.
5 1565142 Kaynaştırma hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70680 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 70683 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 70682 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 70689 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 70688 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 70685 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 3 5 5 4 4
4 5 4 5 5 4 5
5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek